Tên Con Nguyễn Hải Anh Có Ý Nghĩa Tên Hải Anh 52,5/100 Điểm Trung Bình

*

Bạn đang xem: Tên con nguyễn hải anh có Ý nghĩa tên hải anh 52,5/100 Điểm trung bình

Bộ 85 水 thủy <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn vào đất liền. ◎Như: Tkhô giòn Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nnhị 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát lớn. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà khổng lồ, tửu hải 酒海 chén rượu to lớn.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to lớn, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ thân môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng thân quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng cho một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cat lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minch sơn 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn không tứ hải 12. <海嘯> hải khiếu
海 gồm 10 nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 bao gồm 13 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)澥 gồm 16 nét, cỗ thuỷ: nước(85)獬 tất cả 16 đường nét, cỗ khuyển: con chó(94)醢 có 17 nét, bộ dậu: 1 trong 12 địa chi(164)

Xem thêm: Family Share Steam Là Gì - Mẹo Chia Sẻ Tài Khoản Game Steam (Pubg, Cs Go,

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô giòn. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 tất cả 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 bao gồm 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 đường nét, bộ nữ: phái nữ, đàn bà, bầy bà(38)瑛 có 13 nét, cỗ ngọc: xoàn, ngọc(96)嘤 có 14 nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)撄 tất cả 14 đường nét, bộ thủ: tay(64)缨 gồm 14 đường nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 gồm 14 đường nét, bộ phẫu: đồ dùng sành(121)樱 có 15 đường nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 tất cả 15 nét, bộ ngọc: rubi, ngọc(96)甇 tất cả 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 đường nét, cỗ nạch: dịch tật(104)鹦 tất cả 16 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)霙 tất cả 17 đường nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 bao gồm 17 đường nét, bộ nữ: phái nữ, phụ nữ, đàn bà(38)甖 bao gồm 19 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có đôi mươi đường nét, bộ khẩu: loại miệng(30)攖 gồm đôi mươi đường nét, bộ thủ: tay(64)罌 gồm đôi mươi nét, bộ phẫu: đồ gia dụng sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 có 21 đường nét, bộ ngọc: xoàn, ngọc(96)癭 bao gồm 22 đường nét, bộ nạch: bệnh dịch tật(104)纓 có 23 đường nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 gồm 28 đường nét, cỗ điểu: bé chim(196)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *