Học Viện Blade & Soul

Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được nâng cấp từ bỏ trang bị Hổ Phách nghỉ ngơi cung cấp 10, 11 hoặc 12. lúc các bạn thiết lập vũ khí Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể tăng cấp lên khí giới Tinh Vân tương xứng ngơi nghỉ cấp cho 1, 2, 3 tương ứng. Lúc upgrade, vũ khí Tinch Vân sẽ bất chợt chuyển thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguim liệu

50 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinh Linch Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – trường hợp bạn sẽ tải thiết bị Hổ Phách cấp cho 11

25 Mảnh Tinh Vân200 Kết tinh Linch Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguyên liệu – ví như bạn đang sở hữu tranh bị Sao Băng cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên ổn liệu – giả dụ bạn vẫn mua thiết bị Hổ Phách cung cấp 12

10 Mảnh Tinch Vân200 Kết tinc Linh Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguim liệu – ví như bạn đang cài đặt tranh bị Sao Băng cấp cho 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 6

*

Nguyên liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 8

*

Nguyên liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

*

Nguim liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

*

Nguim liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

*

Nguim liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *