r} ight)$ cắt nhauKhi đó $left( O ight)$ và $left( {O"} ight)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$, Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$" /> r} ight)$ cắt nhauKhi đó $left( O ight)$ và $left( {O"} ight)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$, Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$" />

Vị trí tương đối của hai đường tròn lớp 10

Trường đúng theo 1: Hai mặt đường tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$ với $left( R > r ight)$ cắt nhau

*

lúc kia $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ bao gồm nhì điểm phổ biến cùng đường nối chổ chính giữa là đường trung trực của đoạn $AB$.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn lớp 10

Hệ thức contact $R - r r} ight)$ xúc tiếp vào trên $A$.

*

lúc đó $A$ ở trê tuyến phố nối chổ chính giữa với $OO" = R - r$.

Xem thêm: Của Hoạnh Tài Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hoạnh Tài Trong Tiếng Việt

+) Hai đường tròn $left( O;R ight)$ và $left( O";r ight)$ cùng với $left( R > r ight)$ tiếp xúc ko kể tại $A$.

*

lúc kia $A$ nằm trên đường nối trọng điểm cùng $OO" = R + r$.

Trường đúng theo 3: Hai đường tròn không giao nhau

+) Hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$$left( R > r ight)$ làm việc không tính nhau.

*

Ta tất cả $OO" > R + r$

+) Hai con đường tròn đựng nhau

*

Ta có $OO"

Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$$left( O";r ight)$ cùng với $R > r$

Số

điểm chung

Hệ thức giữa $d$ cùng $R,r$

Hai đường tròn cắt nhau

$2$

$R-r

$d = R--r$

Hai mặt đường tròn ko giao nhau

$0$

-Tại ko kể nhau

$d > R + r$

- $left( O ight)$ đựng (left( O" ight))

$d

b. Tính chất đường nối tâm

*

Học toán trực con đường, kiếm tìm tìm tài liệu toán và share kiến thức và kỹ năng tân oán học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *