CHI TIẾT VỀ VỆ HỒN HUYỀN THOẠI CÁ VOI TRẮNG BLADE AND SOUL, HỌC VIỆN BLADE & SOUL

Đây là Vệ hồn PvP Huyền thoại của phiên bạn dạng Tháp Vô Tận tất cả Lever và chức năng cao hơn Vệ hồn Cuồng Phong.

Bạn đang xem: Chi tiết về vệ hồn huyền thoại cá voi trắng blade and soul, học viện blade & soul

Mỗi hệ phái có một cỗ Vệ hồn Huyền Thoại Cá voi riêng rẽ, gồm cảm giác khác nhau.

*


Chỉ số

MảnhChỉ sốKết hợp tối đa
1Sinh lực 4522 ~ 6460 2 loại ngẫu nhiên: ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ ⦁ 238 ~ 340 Né tránh ⦁ 238 ~ 340 Đỡ đòn ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ Chí mạng340
2Sinch lực 4732 ~ 6760 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 249 ~ 356 Chí mạng ⦁ 249 ~ 356 Chính xác ⦁ 2490 ~ 3560 Sinch lực ⦁ 249 ~ 356 Phòng thủ356
3Sinch lực 4949 ~ 7070 2 chiếc ngẫu nhiên: ⦁ 260 ~ 372 Chí mạng ⦁ 260 ~ 372 Chính xác ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ Chí mạng372
4Sinc lực 5166 ~ 7380 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 272 ~ 388 Chí mạng ⦁ 272 ~ 388 Chính xác ⦁ 2720 ~ 3880 Sinh lực ⦁ 272 ~ 388 Né tránh388
5Sinc lực 5593 ~ 7990 2 cái ngẫu nhiên: ⦁ 294 ~ 4trăng tròn Chí mạng ⦁ 294 ~ 4trăng tròn Chính xác ⦁ 2940 ~ 4200 Sinch lực ⦁ 294 ~ 4trăng tròn Phòng thủ Chí mạng420
6Sinh lực 5810 ~ 8300 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 306 ~ 437 Chí mạng ⦁ 306 ~ 437 Chính xác ⦁ 3060 ~ 4370 Sinc lực ⦁ 306 ~ 437 Phòng thủ Chí mạng437
7Sinc lực 6027 ~ 8610 2 chiếc ngẫu nhiên: ⦁ 317 ~ 453 Chính xác ⦁ 3170 ~ 4530 Sinch lực ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ Chí mạng453
8Sinch lực 6237 ~ 8910 2 mẫu ngẫu nhiên: ⦁ 328 ~ 469 Chính xác ⦁ 3280 ~ 4690 Sinh lực ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ Chí mạng469

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng rẽ Lúc tích lũy được tích lũy được đầy đủ bộ Vệ hồn Cá voi trắng:

Kiếm Sư

*

Dũng khí Gunma

Số mảnhHiệu ứng
3Phi Ưng Kiếm Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa Sát thương thơm tăng 75%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cấp cho.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm gần kề thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Võ Sư

*

Danh dự của Taywong

Số mảnhHiệu ứng
3Ảo Ảnh Cước Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Lưu Tinh Cước Sát thương thơm tăng 130%

Có kĩ năng kích hoạt cảm giác Cá voi Trắng Cấp 10 khi bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau sút một cấp cho.

Trong hiệu ứng Cá voi Trắng tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm sát thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi Trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Pháp Sư

*

Phước lành của Onmyung

Số mảnh
3Băng Giáp Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinch lực
8Trói Hồn Thời gian hồi sút 15%

Có tài năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi White Cấp 10 Lúc bị tấn công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sút một cấp cho.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm cạnh bên thương thơm.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Cuồng Long

*

Vệ hồn Jinwong

Số mảnhHiệu ứng
3Khiên Đá Thời gian hồi bớt 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đóng Cọc Sát thương thơm tăng 70%

Có năng lực kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 lúc bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi white tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm giáp thương.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi Trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng hết 10 Cấp.

Sát Thủ

*

Myo Khéo léo

Số mảnhHiệu ứng
3Thế Thân Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Liên Hoàn Kích Sát tmùi hương tăng 165%

Có tài năng kích hoạt cảm giác Cá voi Trắng Cấp 10 Khi bị tấn công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau sút một cung cấp.

Trong cảm giác Cá voi Trắng tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm gần kề thương thơm.

Xem thêm: Gửi Mail Cc Là Gì ? Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Cc Và Bcc Khi Gửi Email

Thời gian hiệu lực thực thi 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi sử dụng không còn 10 Cấp.

Triệu Hồi Sư

*

Tài năng Madun

Số mảnhHiệu ứng
3Bồ Công Anh Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đnai lưng Mạnh Thời gian hồi sút 15%

Có tài năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 lúc bị tiến công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp sau giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm giáp tmùi hương.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Kiếm Vũ

*

Danh dự Kiếm Vũ

Số mảnh
3Chém nhẹm Thiên Không Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa Sát thương tăng 75%

Có tài năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi white Cấp 10 Khi bị tấn công.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau giảm một cung cấp.

Trong cảm giác Cá voi Trắng tăng 5000 Phòng thủ cùng 700 Giảm gần kề thương thơm.

Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn vào 5 giây.

Cá voi White hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Khí Công Sư

*

Ân huệ Khí Công Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Nội Năng Bảo Hộ Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Phong Nộ Sát thương tăng 30%

Có kỹ năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi Trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp cho.

Trong cảm giác Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ với 700 Giảm sát tmùi hương.

Thời gian hiệu lực hiện hành 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi white hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Thuật Sư

*

Mưu lược Thuật Sư

Số mảnh
3Pháo Đài Thời gian hồi sút 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinc lực
8Trói Hồn Thời gian hồi giảm 15%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo sau bớt một cấp.

Trong cảm giác Cá voi Trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm liền kề thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại còn nếu như không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi Trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng không còn 10 Cấp.

Cách lấy

Người nghịch thay đổi Đá Thăng Thiên bởi Tkhô nóng Long tại NPC Chiến trường.

*

Đá Thăng Thiên

Sau đó đưa sang mục Vệ hồn nhằm đổi bằng Đá Thăng Thiên.

Mhình ảnh 4, 5 Cần win 10 trận trên Chiến trường Cá voi trắngMhình ảnh 6, 7, 8 Cần chiến hạ 100 trận tại Chiến trường Cá voi trắng

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *