TRƯỢNG NGHĨA

1. (Danh) Đơn vị chiều nhiều năm, mười thước ta là một “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ đọng, xuất thằng tốt nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn mnghỉ ngơi sọt, lấy ra một cuộn dây thừng, dài chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng tín đồ bọn ông phệ tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 cụ công cụ bà, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân trong gia đình bự tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo khu đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là một trong những trượng.② Ðo, nlỗi thanh khô trượng 清丈 nghĩa là đo dứt số ruộng khu đất nào rồi.③ Già cả, nlỗi lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (người già cả). cha vk Hotline là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao ndở hơi trượng, chỉ bởi vì ổ kiến nhỏ dại nhưng tan vỡ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo khu đất, đạc điền; 巡丈城 Đi hỗ tương để ý nhằm đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (rất lâu rồi dùng làm tôn xưng tín đồ bọn ông mập tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của tôi bấy tiếng là 1 trong fan kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một cụ già vác dòng cào cỏ bằng gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều lâu năm thời xưa, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng ttránh cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng để làm hotline người lớn hơn mình — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • con trai 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • phương trượng 方丈 • trượng chén xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao thọ bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng bộ quà tặng kèm theo Xạ Hồng Lý tứ đọng trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• tặng kèm Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư tự cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện Vương)
1. (Danh) Binch khí. ◎Như: “knhì trượng” 開仗 pk, “nghi trượng” 儀仗 vật binh hộ vệ đến quan ra bên ngoài. ◇Tân Đường Thỏng 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư vô ích, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh to, Vương Sư ăn hại, quăng khí giới thua chạy.2. (Danh) Trận tiến công, cuộc chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “win trượng” 勝仗 win trận, “bại trượng” 敗仗 chiến bại trận.3. (Động) Nhờ cậy, phụ thuộc. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vào vả gia thế. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con đường lạnh buốt, dựa vào rượu được ấm.4. (Động) Cầm, thay, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 cố kỉnh cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ đọng hồi) Người nào cũng dựng kích đeo roi, nuốm đao cố tìm.
① Các thứ đồ dùng binc khí. Hai mặt đánh nhau Điện thoại tư vấn là khai trượng 開仗. quan sang trọng ra phía bên ngoài tất cả lính cố gắng đồ dùng binh hộ vệ Hotline là nghi trượng 儀仗.② Cậy, dựa vào vả quyền năng của người gọi là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Điểm Tin Tối 23/8: Ỷ Thiên 3D Tặng Giftcode Ỷ Thiên 3D, Cách Nhận Giftcode Game Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D


① Binch khí (nói chung); ② Giở ra, gắng (binch khí): 仗劍 Gisinh sống kiếm; ③ Chiến tranh, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công rất hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc, cậy: 要仗着大家的力量 Cần phụ thuộc sức của gần như người; 這全仗你了 Cái kia hoàn toàn dựa vào anh cả; 仗主人的勢 Cậy rứa của công ty.
Cái gậy để phòng — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ phổ biến đồ dùng binh khí — Trận tiến công thân quân đội phía hai bên. Td: Đả trượng ( đánh trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minch hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phụ khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng thế 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung trường đoản cú kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu phủ - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành sản phẩm công nghệ Hồng Châu kiểm thiết yếu vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng thỏng trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinch lục thập trường đoản cú tchúng ta nguim vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh những, đạo trung giữ xuân vũ trung xuân vọng đưa ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan liêu - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinch Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguyên ổn Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy phòng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy chống. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống khu đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ phổ biến gậy, gộc, trang bị gì hình loài cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lnạp năng lượng bột.3. (Danh) Hình pphân tử xa xưa, dùng côn, bổng, gậy tiến công bạn tội trạng. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, giữ. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp duy trì việc thôn, bảy mươi chấp giữ lại bài toán nước.5. (Động) Tựa, phụ thuộc, trông cậy. ◇Hán Tlỗi 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần cảm thấy không được trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất suôn sẻ, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút ít gì không vừa lòng, liền đánh đòn.
① Cái gậy kháng.② Kẻ kháng gậy call là trượng.③ Cái trượng dùng để đánh tín đồ. Trong năm hình, trượng hình là 1 trong.④ Một âm là tcố gắng. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy kháng, bố toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, trang bị kiểu như gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Thanh khô gỗ cán mì; ③ Trượng (một hình cố gắng dùng để làm tấn công pphân tử kẻ gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người chống gậy.
Cái gậy nhằm kháng. Td: Thiền khô trượng ( gậy chống của phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Như chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, tiến công tầy bởi gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • tnhân hậu trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập chén nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng sơn - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn mang ssống cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên quán - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm đánh - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát tkhô giòn Cam Châu - Tchúng ta Dương thọ Bát Công tô tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinh hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• tặng kèm Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Thương Ngô Trúc đưa ra ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán thù kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu trường đoản cú 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam tự lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *