HomeHOTTasks là gì

Tasks là gì

06:00, 31/03/2021
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tasks là gì

*
*
*

task
*

task /tɑ:sk/ danh từ trọng trách, nghĩa vụ, phận sựa difficult task: một nhiệm vụ cực nhọc khăn bài làm, bài tậpgive the boys a task lớn do: hãy ra bài bác tập cho các học viên làm công tác, công việc lời quở quang trách, lời phê bình, lời mắng nhiếcto take to task rầy la trách, phê bình, mắng nhiếctask force (quân sự) đơn vị chức năng tác chiến sệt biệt nước ngoài đụng từ giao trách nhiệm, giao việcto task someone to vì chưng something: giao đến ai thao tác gì chồng chất lên, bắt đảm trách, thử thách, làm cho mệt mỏi, làm cho căng thẳngmathematics tasks the child"s brain: toán học tập làm cho chất xám em nhỏ dại căng thẳng
công việcjob step task: trọng trách bước công việcjob tư vấn task: trách nhiệm cung ứng công việcreading task: các bước đọctask dispatcher: cỗ điều pân hận công việctask dump: sự kết xuất công việctask execution area: vùng thực hành công việctask identification: sự dấn dạng công việctask identification key (TIK): khóa nhận dạng công việctask identifier (TID): bộ nhấn dạng công việctask information bloông xã (TIB): kân hận biết tin công việctask management: sự cai quản công việctask panel: bảng công việctask schedule: planer công việctask start: sự ban đầu công việctask state: trình trạng công việctask switch: biến hóa công việctask virtual storage: bộ nhớ lưu trữ ảo công việcvisual task: quá trình nên chiếu sángwriting task: quá trình ghinhiệm vụUTS (unbound task set): tập trách nhiệm không liên kếtaccomplishment of task: sự chấm dứt nhiệm vụadministrative sầu task: nhiệm vụ quản lýbackground task: nhiệm vụ máy cấpchange default task group: đội ngầm định nhiệm vụ cụ đổicomtháng task: trách nhiệm chungcommunication task: trọng trách truyền thôngday task: trách nhiệm sản phẩm ngàyforeground task: trách nhiệm nổiforeground task: nhiệm vụ nền trướcimmediate task: trách nhiệm tức thìjob step task: trách nhiệm bước công việcjob tư vấn task: trọng trách hỗ trợ công việcmain task: trọng trách chínhmajor task: nhiệm vụ chínhmanagement task: trọng trách cai quản lýmaster scheduler task: trách nhiệm lập lịch biểu chínhmeasuring task: trách nhiệm đomonitor task: trách nhiệm giám sátoperator station task (OST): trọng trách trạm thao tácplanned task: trách nhiệm theo kế hoạchroot task: trách nhiệm gốcsecondary task: nhiệm vụ đồ vật yếushift task: trọng trách vào một caspecific task: trọng trách riêngsystem task: nhiệm vụ hệ thốngtask analysis: sự đối chiếu nhiệm vụtask description: sự diễn tả nhiệm vụtask descriptor: bộ miêu tả nhiệm vụtask dispatcher: bộ giao nhiệm vụtask management: sự thống trị nhiệm vụtask overview: tổng quan về nhiệm vụtask panel: bảng nhiệm vụtask programmer: người xây dựng nhiệm vụtask queue: mặt hàng nhiệm vụtask schedule: lịch nhiệm vụtask switcher: bộ đổi nhiệm vụkiểm tra task: trọng trách kiểm traunbound task phối (UTS): tập (hợp) nhiệm vụ không liên kếtwork task: trách nhiệm làm việcwork task: nhiệm vụ sản xuấtthao tácfixed task: làm việc cố gắng địnhfixed task: làm việc định kỳoperator station task (OST): trọng trách trạm thao tácscheduled task: thao tác nạm địnhscheduled task: thao tác làm việc định kỳtask queue: mặt hàng thao tácLĩnh vực: toán thù & tintác vụUTS (unbound task set): tác vụ ko kết buộcabsolute task set: tập tác vụ tốt đốiappendage task: tác vụ thêm vàoappendage task: tác vụ phụbackground task: tác vụ phụblochồng task set: tập tác vụ khốicommunication task: tác vụ truyền thôngcontrol oriented task: tác vụ phía điều khiểnimmediate task: tác vụ trực tiếpimmediate task: tác vụ tức thờiinitiating task: tác vụ khởi đầumain task: tác vụ chínhprimary task: tác vụ chínhreading task: tác vụ đọcregion control task: tác vụ điều khiển miềnroot task: tác vụ chínhsystem task: tác vụ hệ thốngtask control table: bảng tinh chỉnh tác vụtask directory table: bảng thỏng mục tác vụtask information block: kăn năn lên tiếng tác vụtask interrupt control: tinh chỉnh và điều khiển ngắt tác vụtask list: list tác vụtask management: cai quản tác vụtask queue: hàng tác vụtask register: thanh khô ghi tác vụtask request: đòi hỏi (thực hiện) tác vụtask start: sự mở đầu tác vụtask switch: chuyển đổi tác vụtask virtual storage: bộ nhớ tác vụ ảotime-sharing control task (TSC): tác vụ điều khiển phân thờiunbound task mix (UTS): tập (hợp) tác vụ ko kết buộcupdating task: cập nhật tác vụwriting task: tác vụ ghiSpecial task Group (STG)team quánh tráchcông việctask management: sự kiểm tiếp giáp, đo lường và thống kê công việctask pay: tiền khoán thù công việctask wages: tiền lương theo công việccông việc, nhiệm vụnhiệm vụaccounting based on task: kế tân oán theo trách nhiệm cá nhânkey task analysis: so sánh trách nhiệm nhà yếutask description: phiên bản biểu hiện nhiệm vụtask identity: sự khẳng định nhiệm vụtask method: phương pháp nhiệm vụtask significance: khoảng quan trọng của nhiệm vụad hoc taskcông tác làm việc sệt biệtelement taskcông tác làm việc cơ sởtask -rate planchế độ tiền lương tính theo việctask bonuschi phí lương trả côngtask bonuschi phí thưởng trọn hoàn côngtask bonus systemchế độ ttận hưởng vượt nút planer (kế bên lương chủ yếu thức)task budgetingdự toán quảng cáo (theo nhiệm vụ)task forceteam lực lượng biệt phái, lực lượng đặc biệttask groupđội làm cho việctask paytiền công khoántask settingsự khẳng định mục tiêu công táctask system of paychế độ lương khoán
*Xem thêm: Làm Đẹp Cùng " Sexy Lady Là Gì, Sexy Lady !

*

*

task

Từ điển Collocation

task noun

ADJ. awesome, challenging, daunting, enormous, formidable, great, Herculean, huge, mammoth, massive, monumental | arduous, demanding, difficult, exacting, exhausting, hard, laborious, onerous, stiff, time-consuming, tough, uphill | dangerous, hazardous | basic, easy, simple, small Translating the letter was no easy task. | menial, mundane, repetitive sầu, tedious | complex, mind-boggling | delicate, tricky | fruitless, hopeless, impossible | daily, day-to-day, routine | central, fundamental, important, main, major, primary, principal The primary task of the chair is to ensure the meeting runs smoothly. | essential, vital | immediate, urgent | enviable, pleasant | thankless, unenviable, unpleasant | administrative, domestic, household, manual | self-appointed, self-imposed

VERB + TASK take on, take upon yourself, undertake Notoàn thân was keen khổng lồ take on such a thankless task. | approach, get to grips with, tackle How vì chưng you tackle a task lượt thích that? | carry out, vì, fulfil, get on with, perkhung I left her khổng lồ get on with the task of correcting the errors. | accomplish, complete, succeed in | cope with | fail in | allocate, assign (sb), delegate, entrust sb with, give sầu sb, phối sb She failed khổng lồ complete the task that she had been mix. | be charged with, be faced with, have She was charged with the important task of telling the children. | be engaged in I was engaged in the delicate task of clipping the dog"s claws. | help sb with | be suited/unsuited to His thiông chồng fingers were not well suited khổng lồ the task.

TASK + VERB require sth The task requires a variety of skills & experience. | fall to sb The unenviable task of telling my parents fell to lớn the head teacher. | confront sb, face sb The team have sầu no illusions about the kích thước of the task confronting them.

PREP. ~ for a hard task for the committee | ~ in one of the first tasks in language learning

PHRASES the task ahead We need to lớn think realistically about the task ahead. | the task in h& We should stop chatting and get back to lớn the task in hvà.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Adobe Gc Invoker Utility Là Gì, Khắc Phục: Lỗi Hệ Thống Adobegcclient

Microsoft Computer Dictionary

n. A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity.

English Synonym and Antonym Dictionary

tasks|tasked|taskingsyn.: assignment chore duty function job stint work

Chuyên mục: HOT