RỪNG ĐẠI THỤ BNS

Thành phố cũ của Tộc Đại Trúc, mặc dù bị Hắc Khí đột nhập tuy nhiên Tộc Đại Trúc vẫn thế chấp bảo vệ Đá Tạo Hóa.


Vị trí

*

Vị trí

Bản đồ

*

*

Bản đồ

Boss

boss khủng 1

Sinc lực: 72,900,000 (Dễ) / 182,300,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

*

Ma Thú Cuồng Nộ

quái vật 2

Sinc lực: 78,000,000 (Dễ) / 195,000,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

*

Samla

quái vật 3

Sinch lực: 110,480,000 (Dễ) / 276,200,000 (Khó)

Thời gian: 10:00

*

Đại Trúc Ma Vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Người tha hương

Nhiệm vụ linc động

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Dễ)

*

Kết viên của Kẻ thủ hộ (Khó)

Vật phđộ ẩm rơi

*

Hướng dẫn

monster 1

quái nhân 2

quái thú 3


*
*

*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *