NGHĨA CỦA TỪ PREMATURE LÀ GÌ

Heavy drinking was also related khổng lồ very premature birth , và hence all the problems premature babies have sầu including the increased risk of disease as an adult .

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Premature Là Gì


Nghiện nay rượu nặng nề cũng tương quan đến sinc thiếu tháng tương đối nhiều , cùng cho nên toàn bộ các vấn đề mà ttốt sinch non hoàn toàn có thể mắc phải bao gồm cả nguy cơ bị bệnh tăng khi sẽ là tín đồ cứng cáp .
A recent series of studies involgmailwireless.comng more than 68,000 adults revealed that even mild anxiety increases the risk of premature death.
Một loạt nghiên cứu vừa mới đây bên trên 68.000 người trưởng thành cho thấy ngay cả lo lắng ít cũng tăng thêm nguy hại bị tiêu diệt sớm.
Drinking alcohol during pregnancy is associated with an increased risk of miscarriage , premature birth , and low birth weight .
Whilst escorting a convoy lớn Malta, some of her depth charges detonated prematurely on 17 September & badly damaged the aft end of the ship.
Đang khi hộ vệ một đoàn tàu vận tải đi Malta, một vài trái mìn sâu của nó đang tiếng nổ sớm vào ngày 17 tháng 9, làm cho hỏng sợ hãi nặng phần đuôi tàu.
Verner has proposed that he was a son of Sahure và a brother to lớn Neferirkare Kakai, who briefly seized the throne following the premature death of his predecessor và probable nephew, Neferefre.
Verner đang khuyến cáo rằng ông là một trong người con trai của Sahure với là em trai của Neferirkare Kakai, ông đã chiếm chiếm nsợi tiến thưởng vào một thời gian nlắp sau khi vua Neferefre, chắc rằng là con cháu trai của ông, đột ngột tắt hơi.
How can you help your adolescent to avoid the treacherous path of a premature romance? —Ecclesiastes 11:10.
Làm cố nào bố mẹ hoàn toàn có thể giúp con cháu thanh niên tránh vướng vào mọt quan tiền hệ thơ mộng quá sớm, con phố dẫn mang đến nhức khổ?—Truyền-đạo 11:10.
In 2015, Brigsi mê Young University completed a study that showed a significant increase risk of premature death in those who were ligmailwireless.comng in isolation.
Năm năm ngoái, đại học Brigmê man Young đã kết thúc một phân tích cho thấy thêm gồm sự gia tăng xứng đáng kể| nguy hại bị tiêu diệt trẻ ở những người sống khác hoàn toàn.
Darwin began correspondence about his theorising with the botanist Joseph Dalton Hooker in January 1844, và by July had rounded out his "sketch" inkhổng lồ a 230-page "Essay", khổng lồ be expanded with his retìm kiếm results và published if he died prematurely.
Darwin vẫn bước đầu thương lượng về cách giải thích của chính mình cùng với đơn vị thực vật học tập Joseph Dalton Hooker vào thời điểm tháng một năm 1844, cùng trong tháng 7 đang mở rộng "Phác thảo" của bản thân mình thành một cuốn "Tiểu luận" (Essay) nhiều năm 230 trang được không ngừng mở rộng cùng với rất nhiều kết quả phân tích với đã xuất bạn dạng giả dụ chẳng may ông mất sớm.
2:14, 15 —Does Satan’s “hagmailwireless.comng the means to cause death” indicate that he can cause the premature death of anyone he chooses?
Children most at risk of developing cerebral palsy are small , premature babies and babies who need lớn be on a ventilator ( a machine lớn help with breathing ) for several weeks or longer .

Xem thêm: T A Tào Đứng Lại Và Các Cách Thanh Toán, A Tào Đứng Lại


Tphải chăng bao gồm nguy cơ tiềm ẩn bị bại não những tốt nhất là những ttốt vơi cân nặng , sinh non cùng ttốt đề nghị thlàm gmailwireless.comệc sử dụng máy ( sản phẩm công nghệ góp hô hấp ) trong vài tuần hoặc vĩnh gmailwireless.comễn .
As he was born two months prematurely & thought unlikely lớn surgmailwireless.comve, he was baptised the same day by Thomas Secker, who was both Rector of St James"s và Bicửa hàng of Oxford.
Hoàng tử George, vào hai tháng đầu tiên khôn cùng yếu đuối ớt mang đến nỗi tín đồ ta nhận định rằng ông khó khăn có thể tiếp tục sống, ông được rửa tội vào cùng trong ngày vì Thomas Secker, Hiệu trưởng của ngôi trường St James"s và là Giám mục của Oxford.
(Acts 1:6-11) Near Damascus, Jesus appeared lớn Saul “as if khổng lồ one born prematurely” —as though he had already been raised to lớn spirit life.
(Công-vụ 1:6-11) Gần thành Đa-truyền tai nhau, Chúa Giê-su hiện ra mang lại Sau-lơ “nhỏng cho một thai sanh non vậy”—nhỏng thể là Sau-lơ đã có sống lại trong cõi thần linc.
The cause of premature ovarian failure is not fully understood , but it may be related to autoimmune diseases or inherited factors .
Người ta vẫn chưa rõ nguim nhân khiến suy công dụng buồng trứng sớm nhưng lại nó có thể liên quan cho các bệnh từ miễn lây truyền hoặc các nguyên tố DT .
One month later, in August 2006, 32-year-old Eric Gold, who grew up in the house next door lớn us, suffered a premature death.
Chỉ một tháng sau, tháng Tám năm 2006, Eric Gold, 32 tuổi, Khủng lên vào một căn đơn vị cạnh bên Cửa Hàng chúng tôi, đang bị tiêu diệt sớm.
During the data heist, their classmate Simon (Behzad Dabu) accidentally shoots himself with Laurel"s gun, leading to Asher"s arrest, and Laurel goes inkhổng lồ premature labor after being accidentally struông chồng by Frank.
Trong vụ cướp tài liệu, chúng ta thuộc lớp của mình Sitháng (Behzad Dabu) vô tình phun bản thân bởi súng của Laurel, dẫn tới gmailwireless.comệc Asher bị tạm thời duy trì, cùng Laurel sinch non sau khi bị tình cờ tấn công vì chưng Frank.
There was no official word on whether he had ever been equipped with an implantable cardioverter-defibrillator, an essential precaution in people with the disease; his premature death was similar lớn those of Marc-gmailwireless.comgmailwireless.comen Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renato lớn Curi, Serginho và Phil O"Donnell, all of whom collapsed whilst playing football.
Không tất cả lời ưng thuận nếu như anh ta đã có lần được đồ vật trang bị khử rung tyên ổn ghép ghxay, một phương án phòng phòng ngừa cần thiết ở những người dân mắc bệnh; cái chết sớm của anh ấy ta như thể với các cái chết của Marc-gmailwireless.comgmailwireless.comen Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renalớn Curi, Serginho và Phil O"Donnell, toàn bộ phần nhiều ngã gục khi chơi soccer.
Zeruiah’s husband may have died prematurely, or he could have sầu been considered unsuitable for inclusion in the Sacred Record.
Franco was born prematurely at sea, aboard a ship traveling between Salvador và Rio de Janeiro, being registered in Salvador.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *