Nghĩa Của Từ Pork Chop Là Gì, Nghĩa Của Từ Pork Chop Trong Tiếng Việt

Well, I suppose as hobbies go, This is damn sight better Than grilling yourself like a bloody pork chop.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ pork chop là gì, nghĩa của từ pork chop trong tiếng việt


From the Inchon landings lớn Pork Chop Hill, American and South Korean soldiers have fought together, sacrificed together, and triumphed together.
Từ gần như lần đổ bộ vào Inchon cho đến Pork Chop Hill, những người bộ đội Mỹ với Nước Hàn đang đại chiến bên nhau, hy sinh với mọi người trong nhà, với thắng lợi bên nhau.
Tnhì tư vấn was important lớn battles determining the outcome of the war, including Pork Chop Hill và the Third Battle of Seoul.
Sự cung cấp của xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan vô cùng đặc biệt đối với các trận đấu quyết định công dụng cuộc chiến tranh, bao gồm Trận chiến của Sườn Đồi và Trận đấu máy Ba của Seoul.
gmailwireless.comdeo: Homer Simpson: We have sầu a tennis court, a swimming pool, a screening room -- You mean if I want pork chops, even in the middle of the night, your guy will fry them up?
(gmailwireless.comdeo: Chúng tôi tất cả một sảnh quần vợt, một bể bơi, một phòng chiếu phim -- Ý ông là nếu tôi muốn nạp năng lượng giết thịt trườn miếng, của cả vào nửa tối, người của ông đang nướng đến tôi chứ?
“I’m a traditional Jew, & I observe the biblical dietary laws. ... I suspect most of you assume I go around all day saying to myself, ‘Boy, would I love lớn eat pork chops, but that mean old God won’t let me.’
“Tôi là 1 trong người Do Thái theo truyền thống lâu đời, cùng tôi theo đúng hình thức ăn kị trong Kinc Thánh ... Tôi cho là phần lớn quý khách nhận định rằng suốt ngày tôi từ nói: ‘Ôi, tôi yêu thích được ăn sườn heo cơ mà Thượng Đế độc ác sẽ không còn cho phép tôi’.

Xem thêm: " Hệ Điều Hành Mạng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Điều Hành Mạng Trong Tiếng Việt


Battle of Pork Chop Hill Third Battle of Seoul The Battle of Porkchop Hill (31 October khổng lồ 11 November 1952) involved numerous battles struggling for the control of key và dominant outpost hills along the front line while hagmailwireless.comng a truce talk at Panmunjeom.
Trận Chiến của Sườn Đồi Trận vật dụng tía của Seoul Trận chiến của Sườn Đồi (31 mon 10 mang lại 11 tháng 1một năm 1952) liên quan mang lại những trận chiến đấu để kiểm soát điều hành các đồi then chốt cùng chi phối hận chủ yếu dọc theo con đường tiền con đường trong những khi thủ thỉ cùng nhau tại Panmunjeom.
The name originates from mett, either meaning "chopped pork meat without bacon", or the Old Saxon meti, meaning "food".
Tên xuất phát điểm từ mett, Tức là "giết thịt lợn băm nhỏ nhưng mà không tồn tại giết xông khói", hoặc meti Saxon cũ, tức là "thực phẩm".
The name is derived from Low German mett for "chopped pork meat without bacon", or Old Saxon meti for "food".
Tên này còn có nguồn gốc tự giờ Đức phải chăng nghĩa là "làm thịt lợn băm nhỏ không tồn tại giết xông khói", hoặc meti Saxon cũ cho "thực phẩm".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *