OP LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự gmailwireless.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Op là gì

abbreviation for original poster: used on the mạng internet khổng lồ refer to the person who first started a conversation about something :
*

a long, cấp độ piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off & land

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Godlike Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Godlike, Godlike Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gmailwireless.com English gmailwireless.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *