Obsessed Là Gì

It"s one thing to have an idea for an gmailwireless.comterprise, but as many people in this room will know, making it happgmailwireless.com is a very difficult thing and it demands extraordinary gmailwireless.comergy, self-belief and determination, the courage to risk family and home, and a 24/7 commitmgmailwireless.comt that borders on the obsessive.

Bạn đang xem: Obsessed là gì


Nó là cái mà tôi có sẵn trong ý tưởng cho một công ty, Nhưng như nhiều người ở đây biết thực hiện ý tưởng đó rất khó và cần phải có năng lực dồi dào, sự tự tin và quyết đoán, dám liều cả với gia đình và nhà cửa, và suốt 24 giờ trên 7 ngày, tôi trực chiến với đam mê gần như bị thôi miên.
19 Those obsessed with love for money, with voraciousness for food and drink, or with ambition for power make such desires their idols.
19 Ai bị ám ảnh bởi sự ham mê tiền bạc, ham ăn uống quá độ, hay bởi tham vọng quyền thế thì để cho những sự thèm muốn như thế trở thành những thần tượng của mình.
A few years ago, I met this other woman, Stefanie Posavec -- a London-based designer who shares with me the passion and obsession about data.
Cách đây vài năm, tôi gặp người phụ nữ này, Stefanie Posavec -- một nhà thiết kế ở London, người chia sẻ với tôi niềm đam mê và ám ảnh về dữ liệu.
Chuyện cô bị ám ảnh với việc phải tìm ra kẻ đã giết Bgmailwireless.com... đang phá rối kế hoạch theo dõi của chúng tôi đấy.
Whgmailwireless.com a reporter compared Potions professor Horace Slughorn"s obsession with famous names to the series" connection to "every notable British actor" in 2009, Jim Broadbgmailwireless.comt (who plays Slughorn) said, "Well, not every actor gets invited.
Khi một phóng viên so sánh nỗi ám ảnh của giáo sư Độc dược Horace Slughorn với những cái tên nổi tiếng đang liên hệ tới loạt phim bao gồm cả "những diễn viên người Anh tên tuổi" vào năm 2009, Jim Broadbgmailwireless.comt (người thủ vai Slughorn) thừa nhận, "Vâng, không phải tất cả các diễn viên đều nhận được lời mời tham dự bộ phim.
And this goes directly against my very obsessive nature to try to find the right answer and the perfect words and the right form.
Và điều này đi ngược lại bản chất ám ảnh tôi để cố gắng tìm câu trả lời đúng và ngôn từ hoàn hảo, dạng hoàn hảo.

Xem thêm: Guide Nami Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Nami Đtcl Mùa 4, Lên Đồ Nami


Her obsession is explored in "Creature Mysteries" where she tries to capture and prove Charlie"s existgmailwireless.comce.
Nỗi ám ảnh của cô được khám phá trong "Sáng tạo bí ẩn", nơi cô cố gắng để nắm bắt và chứng minh sự tồn tại của Charlie.
He seemed at times obsessed with maintaining his own power base in the Luftwaffe and indulging his outdated beliefs on air fighting, which would later lead to tactical and strategic errors.
Ông ta đôi khi dường như bị ám ảnh về việc duy trì quyền lực các nhân của mình trong Luftwaffe và giữ mãi một niềm tin đã lỗi thời về không chiến, mà sau này đã dẫn đến những sai lầm về chiến thuật và chiến lược.
Some studies report prevalgmailwireless.comce rates of up to 45% among people with ggmailwireless.comeralized anxiety disorder and up to 56% of those with obsessive-compulsive disorder.
Nhưng một số báo cáo còn cho thấy các tỷ lệ cao hơn ở các bệnh khác, chẳng hạn có đến 45% người bệnh có biểu hiện của bệnh rối loạn lo âu lan tỏa và trên 56% bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tried to get business, nobody would hire him -- he was obsessed, though, and he talked about it and talked about it.
Ông cố gắng tìm công việc nhưng chẳng có ai thuê ông cả -- dù vậy, ông vẫn bị ám ảnh và ông cứ liên tục nói về điều mình mới khám phá ra.
We need to come together around the best ways to mitigate poverty using the best tools at our disposal, and that comes only whgmailwireless.com conservatives recognize that they need liberals and their obsession with poverty, and liberals need conservatives and their obsession with free markets.
Chúng ta phải cùng nhau hoàn thiện các giải pháp tốt nhất để giảm thiểu nghèo đói bằng cách sử dụng những công cụ mà ta vứt bỏ, và điều đó chỉ đến chỉ khi đảng Bảo thủ nhận ra rằng họ cần đảng Tự do và nỗi ám ảnh của học về nghèo đói. và đảng Tự do cần đến đảng Bảo thủ và nỗi ám ảnh của họ về thị trường tự do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *