Nhận Code Naruto Truyền Kỳ

*


QuàPhần thưởngKênh Phát
Code Tân ThủPhiếu Bội Bạc (10k) x3 Lúa (5k) x3 Gỗ (5k) x3 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x2--
Code Fanpage CBPhiếu Bạc Bẽo (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x5Fanpage
Code Fanpage1Phiếu Bạc Bẽo (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x5Fanpage
Code Fanpage2Phiếu Bội nghĩa (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x5Fanpage
Code Fanpage3Phiếu Tệ Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x5Fanpage
Code Fanpage4Phiếu Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Củ Khóa (50) x5Fanpage
Code VIP.

Bạn đang xem: Nhận code naruto truyền kỳ

1 360Play
Phiếu Bạc đãi (10k) x3 Lúa (5k) x3 Gỗ (5k) x3 Phiếu Thưởng trọn x5Túi Mhình họa Ninja x3360play
Code VIP 2 360PlayPhiếu Tệ Bạc (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Thưởng x5Túi Mhình ảnh Nin-Ja x3360play
Code VIP. 3 360PlayPhiếu Bạc đãi (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Thưởng trọn x5Túi Mảnh Ninja x3360play
Code VIP.. 4 360PlayPhiếu Bạc Tình (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Ttận hưởng x5Túi Mảnh Nin-Ja x3360play
Code VIPhường 5 360PlayPhiếu Bội nghĩa (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Ttận hưởng x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Túi Mhình ảnh Nin-Ja (Lv30) x3360play
Code VIPhường 6 360PlayPhiếu Bạc đãi (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x10 Thuốc Thể Lực (50) x2 Túi Mhình ảnh Ninja (Lv30) x5360play
Code VIP 7 360PlayPhiếu Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x10 Thuốc Thể Lực (50) x3Túi Mhình họa Nin-Ja (Lv30) x5360play
Code VIP.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Fifa Online 4 Về Máy Tính, Pc Đơn Giản Nhất, Cách Tải Fifa Online 4

8 360Play
Phiếu Bạc Bẽo (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x30 Thuốc Thể Lực (50) x5Củ Khóa (50) x5Túi Mhình họa Nin-Ja (Lv30) x10360play
Code VIP.. 1 gmailwireless.comPhiếu Bạc Bẽo (10k) x3 Lúa (5k) x3 Gỗ (5k) x3 Phiếu Thưởng trọn x5Túi Mảnh Nin-Ja (Lv30) x3gmailwireless.com
Code VIPhường. 2 gmailwireless.comPhiếu Bạc đãi (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Thưởng x5Túi Mảnh Ninja (Lv30) x3gmailwireless.com
Code VIPhường. 3 gmailwireless.comPhiếu Bội nghĩa (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Thưởng x5Túi Mhình ảnh Nin-Ja (Lv30) x3gmailwireless.com
Code VIPhường 4 gmailwireless.comPhiếu Bạc Tình (10k) x3Lúa (5k) x3Gỗ (5k) x3Phiếu Thưởng x5Túi Mhình họa Ninja (Lv30) x3gmailwireless.com
Code VIP 5 gmailwireless.comPhiếu Bội Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x5 Thuốc Thể Lực (50) x2 Túi Mhình ảnh Ninja (Lv30) x3gmailwireless.com
Code VIPhường 6 gmailwireless.comPhiếu Tệ Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x10 Thuốc Thể Lực (50) x2 Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5gmailwireless.com
Code VIP 7 gmailwireless.comPhiếu Bội Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng x10 Thuốc Thể Lực (50) x3Túi Mảnh Ninja (Lv30) x5gmailwireless.com
Code VIPhường 8 gmailwireless.comPhiếu Bạc Tình (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng x30 Thuốc Thể Lực (50) x5Củ Khóa (5) x5Túi Mhình họa Nin-Ja (Lv30) x10gmailwireless.com
Code VIPhường zingmePhiếu Bội Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Thưởng trọn x5 Củ Khóa(50) x2 Túi Mhình họa Nin-Ja (Lv30) x3Zingme
Code VIPhường. zingme 1Phiếu Tệ Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Ttận hưởng x10 Củ Khóa(50) x5 Mảnh Haruno Sakura x30Zingme
Code VIPhường zingme 2Phiếu Bội Bạc (10k) x5 Lúa (5k) x5 Gỗ (5k) x5 Phiếu Ttận hưởng xtrăng tròn Củ Khóa(50) x5 Mhình ảnh Gaara x30Zingme
Code CSMPhiếu Tệ Bạc (10k) x3 Lúa (5k) x3 Gỗ (5k) x3 Phiếu Thưởng trọn x5 Củ Khóa(50) x2 Túi Mảnh Nin-Ja (Lv30) x3--

*

Nếu là Tân thủ, hãy xem thông báo trả lời sau:

Để lại comment của người tiêu dùng tại đây

Chúc những Ninja đạt được thời gian mừng quýnh cùng với gmailwireless.comrukhổng lồ Truyền Kỳ - Webgame Nin-Ja Đại Chiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *