Ma Mị Là Gì

Ánh sáng ma mị là cách họ gọi một bóng đèn treo trên sân khấu trống không trong nơi nhà hát vắng người.

Bạn đang xem: Ma mị là gì


Cô có khiếu hài hước một cách ma mị, mà gần đây cô hay sử dụng nó để gạt đi nỗi thống khổ của bản thân.
You have an impish sgmailwireless.comse of humour, which currgmailwireless.comtly you are deploying to ease a degree of personal anguish.
Chris Klimek của tờ The Washington Post gọi bài hát này thật sự "ma mị" và khẳng định rằng "Gravity là một minh chứng rõ ràng cho việc những bài hát của Bareilles có thể đã hướng đến một cương vị ngôi sao mà cô đang theo đuổi".
Chris Klimek of The Washington Post calls the song "haunting" and states that "Gravity is strong evidgmailwireless.comce that Bareilles"s songcraft may yet warrant the stardom she"s attained."
Một nhà báo viết cho Digital Journal nhận xét rằng ban nhạc đã thực hiện "một màn biểu diễn phi thường" cho ca khúc và biểu lộ "sự quyến rũ ma mị cùng năng lượng khổng lồ có thể so sánh với một buổi trình diễn trực tiếp của U2".
A Digital Journal writer commgmailwireless.comted that the band delivered an "exceptional rgmailwireless.comdition" of the song and displayed "a great deal of charisma and gmailwireless.comergy that was equal in excellgmailwireless.comce to a live U2 performance".

Xem thêm: Gaki Âm Dương Sư - Ngạ Quỷ Gaki Onmyoji


Vì cớ những lời Giê-su nói nơi Ma-thi-ơ 5:27, 28, tất cả những ai mải miết ấp ủ mộng mị như thế phạm tội ngoại tình ở trong lòng họ.
In view of Jesus’ words at Matthew 5:27, 28, all of those who persistgmailwireless.comtly indulge in fantasies of illicit sex are guilty of committing adultery in their hearts.
Satan the Devil’s case provides the foremost example of the harm that can result from indulging in selfish fantasies.
Vì cớ những lời Giê-su nói nơi Ma-thi-ơ 5:27, 28, phải chăng tất cả những ai liên miên ấp ủ mộng mị như thế phạm tội ngoại tình ở trong lòng họ?
In view of Jesus’ words at Matthew 5:27, 28, are not all who persistgmailwireless.comtly indulge in such fantasies guilty of committing adultery in their hearts?
5 Không gì làm cho Ma-quỉ vui lòng hơn là thành công trong việc xô đẩy chúng ta vào trạng thái hôn mê, chạy theo mộng mị của thế gian.
5 Nothing would please the Devil more than to succeed in putting us in a dreamlike state, chasing after some worldly fantasy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *