Kính mục điểm bns


Bạn đang xem: Kính mục điểm bns

*

Xem thêm: What Is Foh Là Gì ? What Is Foh And Boh In The Restaurant Business

Cách ssinh hoạt hữu

Di đưa cho Vòng cù Định Mệnh trên khu vực Tàn tích Tbỏ Oa của bản đồ Hồ lam ngọc

*

Vị trí

Đánh bại Vua Kaari đang nhận được Tinc chất Vua Kaari nhằm sử dụng tại Vòng xoay Định Mệnh

*
Tinh chất Vua Kaari

*
Vòng quay Định Mệnh

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *