KÍNH MỌT SÁCH BNS

Tổng quan

Phú khiếu nại Mặt là vật dụng phẩm trang trí cho chỗ mặt của nhân đồ và không có bất kỳ tính năng như thế nào mang đến sức mạnh của nhân thiết bị.

Sử dụng

*
 +  lên phục trang để mặc test mang đến nhân đồ gia dụng.

Sử dụng 

*
 +  nhằm hiển thị phú kiện vào form chat hoặc bên trên chợ (F5).

Danh sách

Danh sách Phú kiện Mặt vào Blade và Soul (vẫn cập nhật…)

*cliông chồng vào thương hiệu phụ khiếu nại giúp thấy chi tiết

Hình ảnhPrúc kiện
*
Bùa Cương thi Vạn lĩnh
*
Mặt nạ đỏ
*
Mặt nạ Hắc thạch
*
Mặt nạ Chúa tể Nanh sói
*
Mạng bít phương diện Ác linh
*
Mặt nạ Mục điếm
*
Kính Mục điếm
*
Bùa Cương thi
*
Kính Mọt sách
*
Sừng lửa địa ngục
*
Mặt nạ thổ dân
*
Kính Lãng quên


Bình luận:


*
*

*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *