Hypnotized Là Gì

As a hunter uses bait to attract his prey, Sachảy employs such devices as fortune-telling, astrology, hypnotism, witchcraft, palmistry, và magic to lớn attract & entrap people around the world. —Leviticus 19:31; Psalm 119:110.

Bạn đang xem: Hypnotized là gì


Nlỗi thợ săn uống cần sử dụng mồi để nhử loài vật, Sa-chảy cuốn hút và gài bẫy tín đồ ta trên khắp quả đât qua những vẻ ngoài bói khoa, chiêm tinc, thôi miên, thuật phù thủy, bói chỉ tay, với cần sử dụng bùa chú.—Lê-vi Ký 19:31; Thi-thiên 119:110.
I have sầu a little bit of a problem with this American family ethic... that seems to have hypnotized the whole country.
Use of short-acting hypnotics, while being effective sầu at initiating sleep, worsen the second half of sleep due to withdrawal effects.
Sử dụng thuốc ngủ thời gian ngắn, trong những khi tất cả kết quả dịp ban đầu ngủ, tạo nên nửa sau của giấc mộng trang bị hai trsinh sống phải tệ rộng vày hiệu ứng cai nghiện tại.
OK, now, I"m not hypnotizing you, I"m merely placing you in a heightened state of synchroniđô thị, so our minds are along the same lines.
Không bắt buộc là tôi đã thôi miên các bạn đâu nhé. Tôi chỉ đặt bạn vào một tâm trạng nhất quán tại mức chiều cao để tâm trí của hai chúng ta làm việc thuộc một phía.
It"s kind of a hypnotic state that you reach after a while when you keep on playing it where words just evolve sầu from it.
Đó là 1 trong tâm trạng thôi miên nhưng mà bạn đã đạt được sau đó 1 thời gian khi chúng ta cứ đọng liên tiếp đùa nó cùng từ bỏ ngữ đang cách tân và phát triển từ nó.
Barbiturates such as phenobarbital were long used as anxiolytics & hypnotics, but today have sầu been largely replaced by benzodiazepines for these purposes because the latter are less toxic in overdose.

Xem thêm: Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Sử Dụng Cục Phát Wifi Viettel D6610 Sứng Tầm Doanh Nhân


Các barbiturat nhỏng phenobarbital từ tương đối lâu đã có được thực hiện có tác dụng thuốc giải lo âu với thôi miên, nhưng lại ngày nay đã có được thay thế nhiều phần do những thuốc benzodiazepin đến hầu như mục tiêu này vì phương thuốc này ít độc rộng khi sử dụng thừa liều.
For a long time, his most commercially and critically successful film was the semi-documentary Russian Ark (2002), acclaimed primarily for its visually hypnotic images and single unedited shot.
Cho tới nay, phyên thành công duy nhất của ông về mặt thương mại và bình luận là phim nửa tư liệu Russian Ark (2002), được hoan nghênh hầu hết bởi những hình hình họa nhỏng thôi miên cùng bài toán con quay đơn giản không biên tập.
Dentists can also prescribe medications such as antibiotics, fluorides, pain killers, local anesthetics, sedatives/hypnotics & any other medications that serve in the treatment of the various conditions that arise in the head và neông xã.
Nha sĩ cũng có thể kê đơn dung dịch như dung dịch kháng sinh, muối bột fluorua, thuốc giảm nhức, dung dịch an thần hay đầy đủ phương thuốc men nào khác ship hàng trong Việc khám chữa các ĐK khác biệt phát sinh tại vùng họng với cổ.
Roger Gill states: "His moving speeches captured the minds và hearts of a vast number of the German people: he virtually hypnotized his audiences".
Roger Gill thì dấn xét: "Những bài tuyên bố cảm hứng của Hitler đang chiếm hữu được trái tim và trung khu trí của nhiều người Đức: ông ta gần như vẫn thôi miên mọi thính mang của bản thân."
(John 9:3; 11:1-4) His miracles were miễn phí of emotional rituals, magic incantations, showy displays, trickery, và hypnotism.
Phép kỳ lạ của ngài luôn luôn luôn làm cho quang vinh Đức Chúa Trời (Giăng 9:3; 11:1-4). Phnghiền lạ của ngài không tồn tại hầu hết nghi lễ gây xúc hễ, đa số câu niệm thần crúc, sự thể hiện phô trương, sự lừa đảo với sự thôi miên.
In Kalnitsky"s opinion, she demonstrates a desire to show that the scientific evidence of the extrasensory perception is quite possible: "The phenomemãng cầu of hypnotism, of thought-transference, of sense-provoking, merging as they do inkhổng lồ one another and manifesting their occult existence in our phenomenal world, succeeded finally in arresting the attention of some eminent scientists."
Trong ý kiến của Kalnitsky, cô diễn tả mong ước chứng minh rằng vật chứng kỹ thuật về thừa nhận thức ngoại cảm là hoàn toàn hoàn toàn có thể "Các hiện tượng lạ thôi miên của nghĩ-truyền đạt, kích say đắm giác quan, sáp nhập Khi gửi vào cùng bộc lộ sự mãi mãi huyền bí của họ vào quả đât của bọn họ, ở đầu cuối sẽ thành công xuất sắc trong việc tạo được sự chăm chú của một trong những công ty kỹ thuật danh tiếng. "
Tiny Mix Tapes called the album "alternately hypnotic & captivating, sleepy & startling" comparing its sounds to "a far subtler Pink Floyd".
Tiny Mix Tapes nghĩ rằng âm thanh của album "cụ phiên thân thôi miên với mê mệt, giữa mộng mị và làm cho sửng sốt", "một Pink Floyd ảo huyền hơn".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *