Hữu Tình Là Gì

CHÚNG SINH HỮU TÌNH LÀ GÌ ?

Cụm từ này chúng ta đã nghe nhắc đến rất nhiều trong Phật Pháp, nhưng nhiều vị cũng chưa có hiểu lắm, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, để có cái nhìn sáng tỏ hơn.

Bạn đang xem: Hữu tình là gì

Trước hết chúng sinh là gì?


Chúng có nghĩa là nhiều hay số đông.Sinh là những sinh vật có dạng sống, nghĩa là có sự sinh ra, lớn lên và chết đi.

Ví dụ cụ thể cho từ chúng sinh đó là con người, các loài động, thực vật,…..v…v…

Vậy chúng sinh hữu tình là gì?

Nghĩa là những dạng sinh vật sống nhưng có tình cảm, có cảm xúc, đó là biết vui, biết buồn, biết thương, biết giận, biết ghét, biết hồi tưởng quá khứ hay mộng mơ, suy tính về tương lai,…..

Lấy ví dụ cho các chúng sinh hữu tình là :

Con người chúng ta, các loài động vật như bò, chó, mèo, cá, rùa,…..

Tuy nhiên con người chúng ta thì thuộc chúng sinh hữu tình có trí tuệ hơn, hơn những con vật rất nhiều lần.

Khi chúng ta đề cập đến chúng sinh hữu tình, là để phân biệt với chúng sinh vô tình,nghĩa là các dạng sống nhưng không có tình cảm, không có cảm xúc, vô tri vô giác,….hoặc có có đi nữa thì cực kì yếu ớt, … như các loài cây, cỏ, hoa, rong rêu, …..

Vậy thì làm một chúng sinh hữu tình như chúng ta thì tốt hay xấu?

Tôi nghĩ thì cũng có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu.

Tốt ở chỗ :

Vì có tình cảm nên con người chúng ta có sự suy tính, có trí tuệ, biết tàm quý, có lòng tự trọng và biết hổ thẹn,…..

Điều này sẽ giúp cho con người có thể tu hành để tiến lên thành những Bậc Thánh cao siêu hơn.

Xem thêm: Ft Là Viết Tắt Của Từ Gì - Ý Nghĩa Của Ft Trong Các Lĩnh Vực

Nhưng cũng có cái không tốt ở chỗ là :

Vì có tình cảm nên con người dễ sinh tâm dính mắc và bị trói buộc vào những ngoại cảnh, thậm chí nhiều khi phải khổ đau, do tâm dính mắc và chấp này.

Ví dụ :

Như người chồng phải đi làm xa, nhưng vì có tình cảm thương cha mẹ, thương vợ con, thế là khi đi làm xa người chồng đã nhớ nhung, sinh tâm buồn khổ, sầu bi, mệt óc….

Hoặc ví dụ khác :

Ví như các vị đã ở trong một căn nhà qua nhiều năm tháng và đã gắn bó với nơi ấy.

Rồi các vị không may bị bệnh và mất sớm, thế là khi thần thức đi ra khỏi thân, các vị sẽ bị đau khổ, do tiếc phải xa căn nhà mà mình rất yêu thích.

Đây chính là điểm không tốt khi chúng ta là chúng sinh hữu tình.

Do đó khi tu tập, chúng ta sẽ phải chuyển hóa dần dần, thay đổi từ một chúng sinh hữu tình phàm phu, thành chúng sinh hữu tình giác ngộ.

Nghĩa là biến những tình cảm yêu, ghét… thông thường, trở thành thể tính của Đại Bi, của Đại Từ, Đại Trí và Đại Dũng,…..

Lúc này tình thương của chúng ta, đã trở thành bình đẳng với tất cả mọi loài, lúc này tình thương thật bao la rộng lớn, nhưng không có sự vấn vương phiền muộn, mà luôn điềm nhiên, an tịnh, bất động, cực lạc, và giải thoát……

Chứ không còn những tình cảm thô lậu, nhưng yêu ghét vu vơ, động loạn, và gây bất an đau khổ…

Mong rằng tất cả chúng sinh rồi sẽ chuyển hóa được tâm phàm trở thành Bậc Thánh như thế thì sẽ thật hạnh phúc biết bao….

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cư sĩ Nhuận Hòa

*

“…Dù thế nào đi nữa, tất cả loài hữu tình (con người) đã sinh ra, hoặc sẽ sinh ra, đều phải lìa bỏ xác thân và đi đến cái chết.Biết được tất cả chúng sinh đều phải ra đi như thế, bậc trí tuệ nên tu tập và sống cuộc đời đạo hạnh.”(Udana, Tiểu bộ kinh, 25, iii, 189)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *