HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ONENOTE ĐỂ LÀM VIỆC, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ONENOTE OFFICE 365

Cho cho dù ai đang ở nhà, làm việc ngôi trường, hoặc vào văn phòng, hãy áp dụng Onechú ý và Onecảnh báo Office 365 để ghi chép bất cứ nơi nào các bạn đi, bất kể điều gì bạn phải ghi lưu giữ. Onelưu ý hay OneNote Office 365 sẽ tự động lưu lại cùng nhất quán hóa ghi chú của chúng ta trên tất cả những vật dụng nhằm chúng ta cũng có thể tập trung vào lưu ý đến cùng phát minh của bản thân mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://tư vấn.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *