HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ONENOTE

Cho dù bạn đang ở nhà, ở trường, hoặc trong văn phòng, hãy sử dụng OneNote và OneNote Office 365 để ghi chép bất cứ nơi nào bạn đi, bất cứ điều gì bạn cần ghi nhớ. OneNote hay OneNote Office 365 sẽ tự động lưu và đồng bộ hóa ghi chú của bạn trên tất cả các thiết bị để bạn có thể tập trung vào suy nghĩ và ý tưởng của mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://support.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *