HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACETIME

Với kết nối internet và ID gmailwireless.com, bạn có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi trong ứng dụng FaceTime

*
(trước tiên hãy đăng nhập bằng ID gmailwireless.com của bạn hoặc tạo ID gmailwireless.com nếu bạn chưa có). Xem Quản lý cài đặt ID gmailwireless.com và iCloud trên iPhone.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng facetime

Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime qua kết nối dữ liệu di động, việc này có thể làm phát sinh cước phí bổ sung. Để tắt tính năng này, hãy truy cập Cài đặt > Di động, sau đó tắt FaceTime. Xem phần Xem hoặc thay đổi cài đặt di động trên iPhone.

*

Trong FaceTime, hãy chạm vào

*
ở trên cùng bên phải.

Nhập tên hoặc số bạn muốn gọi vào trường nhập ở trên cùng, sau đó chạm vào Video

*
để thực hiện cuộc gọi video hoặc chạm vào Âm thanh
*
để thực hiện cuộc gọi FaceTime âm thanh (không có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

Bạn cũng có thể chạm vào

*
để mở Danh bạ và bắt đầu cuộc gọi của bạn từ đó hoặc chạm vào một liên hệ trong danh sách cuộc gọi FaceTime để thực hiện nhanh một cuộc gọi.Nếu không có ai trả lời cuộc gọi FaceTime của bạn, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

Chạm vào Để lại tin nhắn.

Chạm vào Hủy để hủy cuộc gọi.

Chạm vào Gọi lại để thử gọi lại.


Trong cuộc hội thoại trong Tin nhắn, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi FaceTime với người bạn đang trò chuyện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Wandriver (Easy Driver Packs), Cách Dùng Wandriver Cập Nhật Driver Máy Tính

Trong cuộc hội thoại trong Tin nhắn, hãy chạm vào ảnh hồ sơ,

*
hoặc tên ở đầu cuộc hội thoại.

Chạm vào FaceTime.


Trong lịch sử cuộc gọi của bạn, hãy chạm vào tên hoặc số hoặc chạm vào

*
để chọn một tên hoặc số trong Danh bạ và bắt đầu cuộc gọi của bạn từ đó.


Khi có cuộc gọi FaceTime tới, hãy chạm vào bất kỳ biểu tượng nào sau đây:

Chấp nhận: Nhận cuộc gọi.

Từ chối: Từ chối cuộc gọi.

Nhắc tôi: Đặt lời nhắc để gọi lại.

Tin nhắn: Gửi tin nhắn văn bản cho người gọi.

*

Nếu bạn đang ở trong một cuộc gọi khác khi cuộc gọi FaceTime tới, bạn có thể chạm vào Kết thúc & chấp nhận hoặc Giữ & chấp nhận.


Trong FaceTime, hãy vuốt sang trái qua cuộc gọi trong lịch sử cuộc gọi của bạn, sau đó chạm vào Xóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *