Hướng Dẫn Làm Trang Bìa Trong Word 2010

Vâng, sau khi biên soạn ngừng không còn một mớ tư liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu hụt thiếu thốn chiếc nào đó chưa in ??? Thì ra là thiếu thốn chiếc trang bìa phía bên ngoài. quý khách nào sẽ làm khóa luận, báo cáo tốt tài liệu gì đó mà không biết làm trang bìa thì bình luận điểm danh nghịch coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *