Hướng dẫn làm ghost Đa cấu hình với easy sysprep 4, cách tạo ghost Đa cấu hình windows xp/ 7/ 8

Nói mang lại Ghost nhiều thông số kỹ thuật thì quan trọng nào ko kể tới khí cụ cung cấp thông số kỹ thuật bậc nhất nhưng các Ghoster hay sử dụng sẽ là Easy Sysprep . Easy Sysprep 4 (ES 4) là phiên bản mới nhất góp chúng ta cũng có thể làm một phiên bản Ghost All Main có thể áp dụng trên những sản phẩm khác nhau .

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
. Mọi thắc mắc các bạn cứ bình luận tại bài viết này . Chúc chúng ta thành công !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *