Hướng Dẫn Download Sql Server 2008

Sau lúc singin với quyền cai quản trị (admin)chúng ta bắt đầu cài đặt SQLServer 2008, sau khoản thời gian chạy file Setup.exe pháo nó đang ra núm này, các bạn lựa chọn tiếp “Tab” Installation, chọn New SQLServer Stand-alone installation or add features khổng lồ an existing installation

*

Chờ Setup check những điều kiện quan trọng trước khi download đặt

*

Sau khi ấn vào OK Setup vẫn hỏi chúng ta Product Key, tại chỗ này Key bao gồm dạng AB1C2-DEF34-G5H67-IJKLM-89NOPhường chúng ta nên nhập không hề thiếu rồi ấn Next

*

Chọn I accept the license terms rồi ấn tiếp Next

*

*

Sau Khi ấn Next Setup vẫn hỏi bạn setup những Feature (tại chỗ này bản thân chọn Full)

*

Cài đặt Instance mới hoặc để Default (nếu như khách hàng vẫn sở hữu SQLServer 2000 hoặc 2005 trước rồi thì phải kê Instance name khác)

*

Thiết lập quyền chạy hình thức (services)

*

*

Thiết lập tiếp quyền quản lí trị (admin) &Authentication Mode, nếu như bạn chọn Mixed Mode các bạn sẽ cần nhập Password đến User sa

*

*

Các chúng ta ấn tiếp cùng Add Current User (mang User hiện tại làm cho fan quản lí trị)

*

Thiết lập đường truyền mặc định tàng trữ dữ liệu(các tệp tin mdf,backup…)

*

*

*

*

*

Tiến hành sở hữu đặt

*

Nếu nó chỉ ra cái biển này thì bao gồm nghĩa bạn vẫn thiết lập ngừng SQLServer 2008 rồi đấy, trường hợp bao gồm lỗi bạn cần xem lại các bước bên trên xem tất cả sai nơi đâu không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *