Highline là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Highline là gì

*
*
*

highlight
*

highlight danh từ địa điểm khá nổi bật độc nhất, địa điểm đẹp tuyệt vời nhất, chỗ sáng nhất (vào một bức tranh) điểm vượt trội nhất, địa điểm rất nổi bật độc nhất vô nhị, vấn đề rất nổi bật độc nhất, đường nét rất nổi bật nhất ngoại đụng từ làm cho nổi bật, nêu bật
có tác dụng nổi bậtGiải ham mê VN: Một cam kết tự, từ, khối văn uống phiên bản, hoặc một lệnh được hiển thị đảo màu sắc ( tối-sáng, đen-trắng) bên trên màn hình hiển thị, để chứng minh địa chỉ hiện nay hành của con chạy. Thuật ngữ này nhiều lúc được sử dụng đồng nghĩa tương quan cùng với cusror (nhỏ chạy).nêu rõnổivùng rõ nhấtLĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thôngấn địnhLĩnh vực: xây dựngđiểm sángLĩnh vực: toán & tinnêu bậtLĩnh vực: điện lạnhvùng nổi bậtvùng sáng sủa rõhighlight tearingsự rách rưới hình sáng sủa nhấtlàm nổi bậtnêu bật
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Movie Maker Win 10, Hướng Dẫn/Làm Thế Nào

*

*

highlight

Từ điển Collocation

highlight noun

ADJ. real, undoubted The real highlight of the trip for me was the visit lớn the Tower of London. | personal | edited, recorded ~s (used lớn talk about sports broadcasts) Recorded highlights of the match will be shown later tonight.

PHRASES the highlight of the day, week, year, etc. The highlight of the week was Saturday"s firework display.

Từ điển WordNet


n.

v.

apply a highlighter to one"s cheeks or eyebrows in order lớn make them more prominent

highlight the area above sầu your eyebrows


Microsoft Computer Dictionary

vb. To alter the appearance of displayed characters as a means of calling attention to lớn them, as by displaying them in reverse video (light on dark rather than dark on light, và vice versa) or with greater intensity. Highlighting is used to lớn indicate an cửa nhà, such as an option on a thực đơn or text in a word processor, that is lớn be acted on in some way.

English Synonym và Antonym Dictionary

highlights|highlighted|highlightingsyn.: foreground high spot highlighting play up spotlight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *