Hiệu Ứng Thăng Thiên Bns, Garena Blade & Soul Vietnam

Vũ khí Thăng Thiên là nhiều loại Vũ khí PVP mạnh mẽ nhất làm việc phiên bạn dạng Tháp Vô Tận, nhờ tài năng tăng tiếp giáp chữ tín ứng đặc biệt tác dụng đối với những phương châm trúng hiệu ứng khống chế vào Chiến ngôi trường PVP..


Bạn đang xem: Hiệu Ứng thăng thiên bns, garena blade & soul vietnam

Nội dung

1 Kiếm Sư2 Võ Sư3 Cuồng Long4 Pháp Sư5 Sát Thủ6 Triệu Hồi Sư7 Kiếm Vũ8 Khí Công Sư9 Thuật Sư

Xem thêm: D3Dcompiler_43.Dll Là Gì - Cách Sửa Lỗi D3Dcompiler_43

Kiếm Sư

Ngoại hình

*

Chỉ số

*

Võ Sư

Ngoại hình

Chỉ số

*

Cuồng Long

Ngoại hình

Chỉ số

*

Pháp Sư

Ngoại hình

Chỉ số

*

Sát Thủ

Ngoại hình

*

Chỉ số

*

Triệu Hồi Sư

Ngoại hình

*

Chỉ số

*

Kiếm Vũ

Ngoại hình

*

Chỉ số

*

Khí Công Sư

Ngoại hình

*

Chỉ số

*

Thuật Sư

Ngoại hình

*

Chỉ số

*


*
*

*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *