GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

Sự biến thiên của hàm số lớp 10

Trong chương trình môn Toán lớp 10, mở đầu chương II, các em học sinh sẽ được ôn tập và bổ sung các khái niệm cơ bản về hàm số - cụ thể là hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tuyển chọn các dạng bài tập hàm số lớp 10: hàm số bậc nhất và bậc hai

Trắc nghiệm đạo hàm lớp 11

Lớp 1-2-3 Lớp 1 Lớp 2 Vở bài tập Lớp 3 Vở bài tập Đề thi Lớp 4 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 5 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 6 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 7 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 8 Sách gi

Bảng biến thiên của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số (tính tăng giảm) là một trong những tính chất quan trọng của hàm số, Xem ngay các định nghĩa, định lý về tính đơn điệu của hàm số trong bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc hơn trong việc khảo sát hàm số, thuộc chương trình toán lớp 12

Bài tập đạo hàm có lời giải

Muốn giải được bài tập đạo hàm tốt thì trước tiên bạn phải xem lại công thức đạo hàm đã được học ở bài trước, Dựa vào lý thuyết đó bạn sẽ dễ dàng luyện được kĩ năng giải bài tập đạo hàm hiệu quả

Các dạng bài tập hình học lớp 11 chương 1

Bài ôn tập chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương I, Thông qua các sơ đồ tư duy, các em sẽ có được cách ghi nhớ bài một cách dễ dàng, hiệu quả

Sự biến thiên của hàm số

Phương pháp thực hiệnTa lựa chọn một trong hai phương pháp sau:Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa, Phương pháp 2: Thực hiện theo các bước:Bước 1: Lấy x1, x2∈(a, b) với x1 ≠ x2 ta thiết lập tỉ số: A = $frac{{f({x_1}) - f({x_2})}}{{{x_1} - {x_2}}}$

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm trên đường trònTiếp tuyến của đường tròn ((C) : (x-a)^{2} + (y-b)^{2Lambda } = R^{2}) tại điểm (M_{0}(x_{0},y_{0})) thuộc đường tròn (C) có phương trình: ((x – a)(x_{0}- a) + (y – b)(y_{0}- b) = R^{2})Nếu phương trình đường tròn (C) được biểu diễn dưới dạng:(x^{2}+y^{2}-2ax-2by+c=0) thì phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) là: (xx_{0}+yy_{0}-a(x+x_{0})-b(y+y_{0})+c=0)Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của của đường tròn (C) tại điểm M(3;4)

123 45

XEM NHIỀU NHẤT