UsernameNhớ?Mật khẩuHỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google- QuantriNet - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux và các thủ thực nhỏ » Full Duplex và Half Duplex là gì? Cách cấu hình Full Duplex trong LinuxCông CụXếp Bài1" /> UsernameNhớ?Mật khẩuHỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google- QuantriNet - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux và các thủ thực nhỏ » Full Duplex và Half Duplex là gì? Cách cấu hình Full Duplex trong LinuxCông CụXếp Bài1" />

Full duplex và half duplex là gì, cách cấu hình full duplex trong linux

*
165) this.height = 165; " />UsernameNhớ?Mật khẩu
*
*
*
Hỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm
*

Bạn đang xem: Full duplex và half duplex là gì, cách cấu hình full duplex trong linux

Chia Sẽ Kinch Nghiệm Về IT

Tìm Kiếm Với Google-
*

gmailwireless.com - AdminPro » LINUX NETWORKING (Quản Trị Mạng Linux)» Các phiên bản Linux» Linux với các thủ thực nhỏ dại » Full Duplex với Half Duplex là gì? Cách cấu hình Full Duplex trong Linux
*
*

Công CụXếp Bài

*
1. Để dễ dàng tưởng tượng sự khác biệt với bản chất của Fullduplex cùng Halfduplex tôi xin đề xuất ví dụ như thế này:-Sự truyền Fulldupex tương tự nlỗi khi 2 tín đồ hotline điện thoại cảm ứng lẫn nhau. Trong cùng 1 thời điểm thì 2 bạn phần đa hoàn toàn có thể vừa nói vừa nghe.-Sự truyền Halfduplex thì tương tự nhỏng 2 bạn liên lạc cùng nhau qua đồ vật cỗ đàm. Tại 1 thời điểm chỉ có 1 tín đồ nói cách khác còn tín đồ cơ thì chỉ rất có thể nghe, tín đồ này nói xong thì tín đồ kia mới có thể nói được.2.Halfduplex(hd) có thể dịch là chào bán tuy vậy tuy vậy còn fullduplex(fd) có thể dịch là tuy vậy song. hd coi như là chúng ta chỉ mắc có 1 dây dực liệu giữa 2 điêm A với B cho nên bộc lộ trên 1 thời điểm chỉ hoàn toàn có thể truyền hoặc từ bỏ A hoặc từ bỏ B. Đối cùng với fd bạn vẫn mắc 2 dây dữ liệu giữa A với B. Trong số đó 1 dây truyền dữ liệu đi và một dây truyền tài liệu về. Vì nguyên do này nhưng mà lúc xây cất các bộ giao tiếp tại A và B đề xuất xem xét câu hỏi đầu A hoặc B đang vận động nghỉ ngơi chế độ đối chọi công giỏi tuy nhiên công mà tính tân oán mang lại hợp lý và phải chăng.3. Single duplex la đưa ra teo the truyen hoac chi nhu tuy nhiên dẻo tieng noi chang hanHalf Duplex vua teo the truyen hoac vua teo the nhan nhung khong cung mot thoi diembé Full Duplex vua teo the truyen hoac vua teo the nhan trong cung mot thoi diem4. Cách cấu hình Using mii-tool One of the original Linux tools for setting the tốc độ và duplex of your NIC card was the mii-tool commvà. It is destined khổng lồ be deprecated & replaced by the newer ethtool comm&, but many older NICs tư vấn only mii-tool so you"ll need to be aware of it. Issuing the commvà without any arguments gives a brief status report, as seen in the next example, with unsupported NICs providing an Operation not supported message. NICs that are not compatible with mii-tool often will still work, but you have khổng lồ refer khổng lồ the manufacturer"s guides lớn phối the tốc độ và duplex khổng lồ anything but auto-negotiate. bigboy tmp># mii-toolSIOCGMIIPHY on "eth0" failed: Operation not supportedeth1: 100 Mbit, half duplex, links ok

Xem thêm: Đào Hoa Yêu Âm Dương Sư - Áo Thun Âm Dương Sư Đào Hoa Yêu Momo No Sei

bigboy tmp>#By using the verbose mode -v switch you can get much more information. In this case, negotiation was OK, with the NIC selecting 100Mbps, full duplex mode (FD): bigboy tmp># mii-tool -veth1: negotiated 100baseTx-FD, link ok sản phẩm info: vendor 00:10:18, model 33 rev 2 basic mode: autonegotiation enabled basic status: autonegotiation complete, link ok capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-controlbigboy tmp># Setting Your NIC"s Speed Parameters with mii-tool
You can phối your NIC khổng lồ force itself to lớn a particular speed and duplex by using the -F switch with any of the following options: 100baseTx-FD, 100baseTx-HD, 10baseT-FD, or 10baseT-HD. Remember that you could thua kém all network connectivity khổng lồ your VPS if you force your NIC to lớn a particular speed/duplex that doesn"t match that of your switch: bigboy tmp># mii-tool -F 100baseTx-FD eth0Unfortunately there is no way khổng lồ phối this on reboot permanently except by placing it the commvà in the /etc/rc.local file to lớn let it be run at the very kết thúc of the booting process or by creating your own startup script if you need it mix earlier. Creating your own startup scripts is covered in Chapter 7, "The Linux Boot Process". Using ethtool The ethtool commvà is slated khổng lồ be the replacement for mii-tool in the near future & tends to be supported by newer NIC cards. The commvà provides the status of the interface you provide as its argument. Here we see interface eth0 not doing autonegotiation and phối lớn a speed of 100 Mbps, full duplex. A danh sách of supported modes is also provided at the top of the output. bigboy tmp># ethtool eth0Settings for eth0: Supported ports: < TPhường MII > Supported liên kết modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Advertised auto-negotiation: No Speed: 100Mb/s Duplex: Full Port: MII PHYAD: 1 Transceiver: internal Auto-negotiation: off Supports Wake-on: g Wake-on: g Current message level: 0x00000007 (7) Link detected: yesbigboy tmp># Setting Your NIC"s Speed Parameters with ethtool Unlượt thích mii-tool, ethtool settings can be permanently phối as part of the interface"s configuration script with the ETHTOOL_OPTS variable. In our next example, the settings will be mix to lớn 100 Mbps, full duplex with no chance for auto-negotiation on the next reboot: ## File: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0#DEVICE=eth0IPADDR=192.168.1.100NETMASK=255.255.255.0BOOTPROTO=staticONBOOT=yesETHTOOL_OPTS="tốc độ 100 duplex full autoneg off" You can thử nghiệm the application of these parameters by shutting down the interface & activating it again with the ifup và ifdown commands. These settings can also be changed from the command line using the -s switch followed by the interface name và its desired configuration parameters. bigboy tmp>#The Linux man pages give sầu more details on other ethtool options, but you can get a quiông xã guide by just entering the ethtool command alone, which provides a quicker summary. bigboy tmp># ethtool...... ethtool -s DEVNAME < speed 10|100|1000 > < duplex half|full > < port tp|aui|bnc|mii|fibre > ......

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *