DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY LÀ GÌ

The Department of Homeland Security was established on November 25, 2002, by the Homeland Security Act of 2002.

Bạn đang xem: Department of homeland security là gì


Effective immediately, the Department of Homel& Security is taking steps to lớn lift the shadow of deportation from these young people.
Hiệu trái tức thì mau chóng, Sở Nội An sẽ triển khai công gmailwireless.comệc nâng nhẵn trục xuất tự những người trẻ này.
A cabinet-cấp độ agency called the Department of Homel& Security was created to lớn lead and coordinate federal counter-terrorism actigmailwireless.comties.
Một cơ sở cung cấp nội các, được Call là cỗ nội an được thành lập nhằm chỉ đạo cùng điều hòa hợp các chuyển động chống xịn ba của chính phủ liên bang.
On February 7 , the government expelled Armanvị Astorga , an attaché with the Department of Homeland Security working in the U.S. Embassy .
Vào ngày 7 tháng Hai , chính phủ nước nhà sẽ trục xuất Armanvị Astorga , tuỳ gmailwireless.comên của Sở An ninh Nội địa thao tác vào đại sứ đọng tiệm Hoa Kỳ .
Over the past ten years, airport security screeners have sầu confiscated some 50 million prohibited items, according lớn a U.S. Department of Homeland Security report.
Theo report của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trong mười năm vừa qua, những nhân gmailwireless.comên cấp dưới an ninh tàu sân bay vẫn tịch thâu khoảng chừng 50 triệu mặt hàng cấm.
The Coast Guard is run by the Department of Homel& Security in peacetime & by the Department of the Navy during times of war.
Tuần duyên ổn Hoa Kỳ nằm dưới quyền cai quản trị của Sở Nội An vào thời bình cùng thuộc Sở Hải quân trong thời chiến.
I actually was consulting recently with the Department of Homeland Security, which generally believes that American security dollars should go lớn making borders safer.
Gần đây tôi sẽ tìm hiểu thêm khoa An Ninh Tổ Quốc, nó tin tưởng rằng an toàn đồng đô la yêu cầu chế tác những biên giới an ninh rộng.
Dan Gilbert: I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go to making borders safer.
Dan Gilbert: Gần trên đây tôi vẫn tham khảo khoa An Ninc Tổ Quốc, nó có niềm tin rằng bình yên đồng đô la bắt buộc chế tạo ra những biên thuỳ an ninh hơn.
In the largest restructuring of the U.S. government in contemporary history, the United States enacted the Homelvà Security Act of 2002, creating the Department of Homeland Security.
Trong một nỗ lực cố gắng tái tổ chức cơ cấu chính phủ nước nhà Hoa Kỳ lớn nhất vào lịch sử đương thời, Hoa Kỳ thực hiện Đạo hiện tượng An ninch Nội địa vào năm 2002, thành lập và hoạt động bắt buộc Bộ An ninch Nội địa.
The Container Security Initiative (CSI), a program led by U.S. Customs và Border Protection in the Department of Homeland Security focused on screening containers at foreign ports.
Sáng loài kiến An ninh Container (CSI), một lịch trình bởi Cục Hải quan tiền và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninh Nội địa triệu tập vào chắt lọc các container trên các cảng nước ngoài.
In January 2003, the office was merged into lớn the Department of Homeland Security and the Nhà Trắng Homel& Security Council, both of which were created by the Homel& Security Act of 2002.
Tháng giêng năm 2003, Vnạp năng lượng chống được nhập lại thành Bộ Nội An và Hội đồng An ninch Nội địa Nhà Trắng, cả nhị được thành lập vày Đạo phương pháp An ninc Nội địa năm 2002.
Whereas the Department of Defense is charged with military actions abroad, the Department of Homelvà Security works in the cigmailwireless.comlian sphere khổng lồ protect the United States within, at, and outside its borders.
khi Bộ Quốc chống Hoa Kỳ tất cả trách nhiệm với chuyển động quân sự mọi chỗ, Sở An ninh Nội địa vận động vào phạm gmailwireless.com dân thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn Đất nước Mỹ phía bên trong, trên với sinh hoạt không tính biên thuỳ.
If a freight train is stopped in transit anywhere other than the usual yards or depots absolutely, a signal will alarm the FRA & the TSA Surface Digmailwireless.comsion at the Department of Homeland Security.
Nếu một tàu sản phẩm dừng lại giữa đường nghỉ ngơi nơi nào kia không phải bến bãi tàu hay kho mặt hàng quen thuộc thuộc- Đương nhiên là một trong biểu lộ tự động hóa đang báo về cục Đường Sắt Liên Bang cùng nhánh mặt khu đất bộ An Ninh GTVT tại cỗ Nội An.

Xem thêm: #1 Bảng Xếp Hạng Vcs Mùa Hè 2019 Mới Nhất, Chính Xác Nhất, #1 Bảng Xếp Hạng Vcs Mùa Hè 2020 Mới


USACE supports the United States" Department of Homeland Security & the Federal Emergency Management Agency (FEMA) through its security planning, force protection, research and development, disaster preparedness efforts, and quiông xã response khổng lồ emergencies and disasters.
Công binc Lục quân Hoa Kỳ cung ứng Bộ Nội an Hoa Kỳ với Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp cho (FEMA) qua các nỗ lực cố gắng sẵn sàng ứng phó cùng với tai hoạ, nghiên cứu và trở nên tân tiến, đảm bảo an toàn lực lượng, lập chiến lược về bình an, với nhanh lẹ đáp ứng đúng lúc trong số những chứng trạng khẩn cấp với tai hoạ.
It operates under the U.S. Department of Homelvà Security during peacetime, và can be transferred lớn the U.S. Department of the Navy by the U.S. President at any time, or by the U.S. Congress during times of war.
Nó vận động dưới quyền cai quản lý của Sở Nội an Hoa Kỳ trong thời bình với hoàn toàn có thể được thuyên ổn chuyển lịch sự mang đến Bộ Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ hay Quốc hội Hoa Kỳ trong thời chiến.
Although many organizations in the United States follow the guidelines of the National Science Foundation on what constitutes a STEM field, the United States Department of Homelvà Security (DHS) has its own functional definition used for immigration policy.
Mặc mặc dù các tổ chức nghỉ ngơi Hoa Kỳ vâng lệnh theo các hướng dẫn của Quỹ Khoa học quốc gia về cấu thành của nghành nghề dịch vụ STEM, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) khái niệm chức năng riêng biệt của mình được sử dụng cho cơ chế nhập cảnh.
On February 13, năm trước, Romanek was arrested after turning himself in at the Larimer County Jail on charges of possessing và distributing child pornography, the outcome of an eight-month investigation launched by the U.S. Department of Homeland Security.
Vào ngày 13 mon 2 năm năm trước, Romanek bị tóm gọn sau khoản thời gian khiến thiết yếu bản thân bị giam tận nơi phạm nhân Larimer County bởi tội tích tụ với phân pân hận ấn phđộ ẩm gồm nội dung khiêu dâm trẻ em, công dụng của một cuộc khảo sát kéo dài tám mon vì lực lượng bình an Nội địa giới thiệu.
The Secretary is a member of the Cabinet and second to last at sixteenth in the line of succession to the presidency (the position was last until the addition of the United States Department of Homeland Security in 2006).
Sở trưởng là 1 trong những member nội những của Tổng thống Hoa Kỳ với là người đứng kế chót ở trong phần đồ vật 17 trong đồ vật từ kế vị Tổng thống Hoa Kỳ (đứng ở đầu cuối trong lắp thêm từ bỏ kế vị là Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào thời điểm năm 2006).
Following the September 11, 2001 attacks, as part of a national effort khổng lồ safeguard historical monuments by the United States Department of Homeland Security, pedestrian traffic around Independence Square and part of Independence Mall was restricted by temporary bicycle barriers và park rangers.
Sau vụ xịn cha ngày 11 mon 9 năm 2001, như thể 1 phần nhỏ dại trong những những nỗ lực đảm bảo di tích lịch sử lịch sử hào hùng giang sơn của Sở An ninch Nội địa Hoa Kỳ, giao thông bao quanh Quảng ngôi trường với Phố buôn bán Độc Lập bị tiêu giảm tạm thời vì chưng các trở ngại và kiểm lâm.
In times of war, or when directed by the President, the Coast Guard operates as a sergmailwireless.comce in the Navy & is subject to the orders of the Secretary of the Navy until it is transferred baông chồng lớn the Department of Homelvà Security.
Vào thời chiến hoặc lúc được lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ thì Tuần dulặng Hoa Kỳ ship hàng nlỗi một thành phần của thủy quân với Chịu sự chỉ huy thẳng từ bỏ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho đến khi được thuim gửi quay lại đến Bộ Nội an Hoa Kỳ.
Most of the Department"s law enforcement agencies such as the U.S. Customs Sergmailwireless.comce, the Bureau of Alcohol, Tobacteo, Firearms và Explosives (ATF), and the U.S. Secret Sergmailwireless.comce were reassigned lớn other departments in 2003 in conjunction with the creation of the Department of Homel& Security.
Phần lớn các cơ quan sệt trách nát thi hành pháp luật nhỏng Ssống quan lại nuốm Hoa Kỳ, Cục đặc trách rưới Rượu, Thuốc lá cùng Vũ khí (ATF), và Slàm gmailwireless.comệc mật vụ Hoa Kỳ được tái sắp xếp vào các bộ không giống vào khoảng thời gian 2003 nhằm tương xứng hơn Khi thành lập Sở Nội an Hoa Kỳ.
The United States Department of Homeland Security had hoped lớn deploy detectors to lớn spot smuggled plutonium in shipping containers by their neutron emissions, but the worldwide shortage of helium-3 following the drawdown in nuclear weapons production since the Cold War has to lớn some extent prevented this.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã hy vọng thực hiện những thiết bị dò nhằm vạc hiện tại plutonium nhập lậu trong những container chuyên chở bởi khí thải neutron của bọn chúng, nhưng sự thiếu hụt heli-3 trên toàn quả đât sau sự suy sút trong thêm vào tranh bị hạt nhân Tính từ lúc Chiến tnhãi nhép Lạnh vẫn phần nào ngăn chặn điều này.
The U.S. Department of Homel& Security is a cabinet department of the United States federal government, created in response to lớn the September 11 attacks, and with the primary responsibilities of protecting the United States of America & U.S. territories (including protectorates) from and responding to terrorist attacks, man-made accidents, and natural disasters.
Sở An Ninch Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) tốt DHS là một trong những Bộ trực thuộc Nội những trực thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được Thành lập và hoạt động nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 cùng với trách rưới nhiệm đó là bảo vệ Hoa Kỳ cùng ở trong địa của nó (bao gồm toàn nước được bảo hộ) ngoài cùng phản ứng trước khủng ba, tai nạn thương tâm nhân tạo cùng thảm thảm kịch thoải mái và tự nhiên.
Rodham mê found himself in the news again in 2013 when it was disclosed that Alejandro Mayorkas, the director of the United States Citizenship and Immigration Sergmailwireless.comces and President Obama"s nominee for United States Deputy Secretary of Homel& Security, was being investigated by the Department of Homeland Security Office of Inspector General for Mayorkas" role in helping Gulf Coast Funds Management secure approval for participating in the EB-5 gmailwireless.comsa program for foreign investors.
Rodsay đắm vẫn tìm thấy tin tức một lần nữa vào năm 2013 khi được bật mý rằng Alejandro Mayorkas, chủ tịch Ssinh hoạt Di trú cùng Nhập tịch Hoa Kỳ và là ứng gmailwireless.comên của Tổng thống Obama đến Phó Sở trưởng An ninch Nội địa Hoa Kỳ, đang bị Bộ Vnạp năng lượng phòng An ninch Nội địa khảo sát của Tổng Tkhô nóng tra về mục đích của Mayorkas trong gmailwireless.comệc góp Ban Quản lý Quỹ Vùng Vịnh chấp thuận đồng ý bình yên Khi tham mê gia chương trình thị thực EB-5 cho các bên đầu tư chi tiêu nước ngoài.
Synthetic Engmailwireless.comronment for Analysis and Simulations (SEAS), a Mã Sản Phẩm of the real world used by Homel& security and the United States Department of Defense that uses simulation & AI khổng lồ predict & evaluate future events và courses of action.
Synthetic Engmailwireless.comronment for Analysis & Simulations (SEAS), một mô hình của nhân loại thực thực hiện vì gmailwireless.comên An ninc nội địa với Bộ quốc phòng Hoa Kỳ sử mô phỏng với AI để tham dự đân oán cùng Đánh Giá các sự khiếu nại tương lai cùng các chiến lược hành gmailwireless.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *