HomeGAMEđá vũ khí khai sáng bns

đá vũ khí khai sáng bns

15:10, 24/03/2021

Blade and Soul toàn nước - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được tăng cấp trường đoản cú vũ trang Hổ Phách sống cấp 10, 11 hoặc 12.
Bạn đang xem: đá vũ khí khai sáng bns

Blade and Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm gọi game
Xem thêm: Tài Khoản Acc Là Gì Trên Facebook Của Giới Trẻ :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta
Xem thêm: What Is A Domestic Partnership Là Gì, Civil Partnership

Blade và Soul cả nước – Vũ khí Thiên Thạch là khí giới được upgrade tự tranh bị Hổ Phách ở cấp 10, 11 hoặc 12. lúc bạn sở hữu vũ trang Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể nâng cấp lên vũ trang Tinch Vân tương xứng nghỉ ngơi cung cấp 1, 2, 3 tương xứng. lúc upgrade, khí giới Tinc Vân vẫn tình cờ chuyển thành khí giới Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Ngulặng liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mhình ảnh Tinc Vân-200 Kết tinh Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-trăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – giả dụ bạn sẽ download vũ khí Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu như bạn đang cài khí giới Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên liệu – nếu như bạn sẽ mua vũ trang Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu như bạn đã mua thiết bị Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 5

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng


Chuyên mục: GAME