Đá hổ linh thạch bns

Blade and Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được upgrade trường đoản cú trang bị Hổ Phách sống cung cấp 10, 11 hoặc 12.

Quý khách hàng vẫn xem: đá trang bị knhì sáng sủa bnsBlade và Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm hiểu game

Blade & Soul VN – Vũ khí Thiên Thạch là thiết bị được upgrade từ bỏ thiết bị Hổ Phách sinh hoạt cấp 10, 11 hoặc 12. lúc bạn tải tranh bị Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể upgrade lên trang bị Tinch Vân khớp ứng ngơi nghỉ cấp 1, 2, 3 tương ứng. Lúc tăng cấp, vũ khí Tinc Vân vẫn thiên nhiên đưa thành khí giới Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên liệu

-50 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-20 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Nguyên liệu – nếu như bạn sẽ sở hữu vũ khí Hổ Phách cung cấp 11

-25 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinh Linh Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – trường hợp bạn sẽ cài trang bị Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 3

Nguim liệu – giả dụ bạn sẽ sở hữu khí giới Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mhình ảnh Tinh Vân-200 Kết tinch Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – ví như bạn đã cài vũ khí Sao Băng cấp cho 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 7

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 8

Nguim liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

Nguyên liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 10

Nguim liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *