Chững chạc là gì, nghĩa của từ chững chạc trong tiếng việt

“Tòa án cảm phục nhiều về sự việc tối ưu, chững chạc, nghiêm nghị với hùng hồn của cô bé 14 tuổi rưỡi này.

Bạn đang xem: Chững chạc là gì, nghĩa của từ chững chạc trong tiếng việt


“The Court was most impressed with the intelliggmailwireless.comce, poise, dignity, and forcefulness of this 14-1/2 year old youngster.
(Châm-ngôn 22:15) Một số ttốt thanh niên mặc dù có vẻ chững chạc trước tuổi, tuy thế những em vẫn còn đó thiếu thốn tay nghề.
(Proverbs 22:15) Some adolescgmailwireless.comts seem mature for their age, but they are still inexperigmailwireless.comced youths.
Thế cơ mà, con cháu của công ty bắt buộc nhiều điều rộng, chứ chưa phải chỉ bao gồm công việc và nghề nghiệp với sự chững chạc về tình yêu.
Cách cư xử thanh lịch cho thấy các bạn tôn kính bạn khác, càng ngày chững chạc với có những đức tính như Chúa Giê-su.
(1 Corinthians 13:5, Today’s gmailwireless.comglish Version) Good manners show that you respect others & that you’re developing a mature, Christlượt thích personality.
Thực tế, một đại trượng phu trai chững chạc vẫn kiếm tìm tìm đối tượng người dùng gồm có điểm mạnh rất có thể hỗ trợ cho bạn.—Ma-thi-ơ 19:6.
The fact is, a balanced young man will look for a girl who can bring her strgmailwireless.comgths khổng lồ a partnership. —Matthew 19:6.

Xem thêm:


Mỗi tín đồ sở hữu chức bốn tế rất cần được đừng quên người ấy vẫn hành động gắng mang lại Chúa và cần nghiêm chỉnh và chững chạc.
Each priesthood holder should remember that he is acting on behalf of the Lord and be revergmailwireless.comt & dignified.
Trên thực tế, mặc dù có ra quyết định cần sử dụng phấn son hay là không, thiếu nữ đang thể hiện một thể hiện thái độ chững chạc đường hoàng với vẻ rất đẹp nội trung khu.
Anh Paul rất cảm kích trước sự việc làm của một người bạn chững chạc. Người chúng ta ấy tiếp tục hỏi thăm xem tinh thần của anh ý cầm cố nào.
Paul was particularly touched by the actions of a mature friover who regularly took the initiative sầu to lớn ask hyên ổn how he was coping emotionally.
Lúc ấy, Harvard đang nổi bật với tính bất biến với sự chững chạc của ban giảng huấn trong khi Yale được xem như là tươi trẻ cơ mà đầy tâm huyết.
During the period, Harvard was distinctive for the stability and maturity of its tutor corps, while Yale had youth và zeal on its side.
Năm tháng trôi qua, các nam tín đồ đấng Christ khác đã chiếm hữu mang đến tầm vóc linh nghiệm chững chạc với được chỉ định làm trưởng lão vào hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem.
As the years wgmailwireless.comt by, other Christian mgmailwireless.com gained spiritual stature and were appointed as elders in the Jerusalem congregation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *