Bảng Ngọc Ekko Mùa 11 : Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Ekko, Cách Chơi Ekko Mùa 11

Bộ ngọc Áp Đảo + Pháp Thuật với ngọc khôn cùng cấp Sốc Điện đã đảm bảo mang đến Ekko gồm một lượng cạnh bên thương thơm áp ra output cực khỏe trong ăn nhịp full bộ của chính bản thân mình.

Bảng ngọc Ekko Rừng Sẵn Sàng Tấn Công:

*

Viên ngọc rất cấp Sẵn Sàng Tấn Công vào bộ ngọc Chuẩn Xác + Áp Đảo này vẫn đem lại cho Ekko năng lực dọn rừng cùng cung ứng bầy Khi đi gank tốt nhất có thể.

*
*

Đi mid

*
*
 

Đi rừng

Trang bị chính – Vi xử lý Core tác phẩm mang đến Ekko:

Đi mid

Đi rừng

Trang bị tùy lựa chọn mang đến Ekko:

*
*
*

Các sản phẩm công nghệ trường hợp cho Ekko đi mid

Giày mang lại Ekko:

hoặc

Đi mid/rừng

Trang bị hoàn chỉnh cho Ekko:

Bộ vật dụng khulặng dùng mang lại Ekko đi mid

*
*
*

Sở sản phẩm công nghệ khulặng dùng đến Ekko rừng


Cách nâng kỹ năng đến Ekko

*
>
*
>
*

Q nâng buổi tối nhiều đầu tiên bởi vì đó là kỹ năng giáp thương thơm, cấu tiết với làm đủng đỉnh bao gồm của Ekko.E nâng tối nhiều thứ hai để lấy độ cơ rượu cồn với giáp thương thơm.W nâng ở đầu cuối. R nâng đúng Lever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *