Các Nâng Cấp Trong Aoe

Sau đây là tòan bộ những nâng cấp quan trọng trong AOE-ROR.Đây là những nâng cấp cơ bản nhất mà một người chơi Đế chế phải nắm được.

Storage pit (Nhà BS)

*
Gồm có các nâng cấp sau :
*
Lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:I. Toolworking+2 attack( sức tấn công) cho các đơn vị đánh giáp lá cà (hand to hand unit) (bao gồm các đơn vị trong nhà BB,BY,BL -voi). Nâng cấp để có ngựa chém C thần.

Bạn đang xem: Các nâng cấp trong aoe

II. Scale Armor for Infantry+2 amor(giáp) cho các unit nhà BBvà BY.III. Scale Armor for Archers+2 amor cho các đơn vị nhà BA.IV. Leather Armor for Cavalry+2 amor cho các đơn vị nhà BL.V. Bronze Shield+1 amor cho các đơn vị giáp chiến như quẩy đá,rìu đálính kiếm, ngựa chém... khi đối đầu với các unit tầm xa như cung R vàBallista. Nâng cấp để có voi thần.Market (Nhà BM)
*
Gồm có các nâng cấp:
*
I. Artisanship+1 range ( khả năng bắn tầm xa) cho các đơn vị trong nhà BA tháp canh và +2 gỗ cho nông dân ( tức là nông dân mang được 12 gỗ về nhà).Nâng cấp hết thì có ballista thần.II. Stone Mining+3 đá, +1 attack cho quẩy đá.Nâng cấp lần 2 thì nông dân có khả năng phá tường thành và tháp canh, +2 attack cho quẩy đá. Nâng cấp hết thì có pháo thần.III. Coinage+25 % dữ lượng vàng thêm vào người và khi làm từthiện (biếu vàng, gỗ, thịt cho đứa khác) thì không phải chịu thuế ( bìnhthường là mất 25% tài nguyên cho đi ).IV. Wheel+30% tốc độ di chuyển cho nông dân.Nâng cấp để có cung R, xọc R)V. Domestication+75 dữ lượng cho ruộng.Government Center(Nhà BC)
*
Bao gồm các nâng cấp:
*
I. Nobility+15% HP (hit point = máu) cho cung R, cung C, xọc R, ngựa chém C, lạc đà.Nâng cấp để có xọc song mã.II. WritingNâng cấp bản đồ, sau khi nâng cấp sẽ nhìn thấy đồng minh.III. ArchitectureNông dân xây dựng nhà cửa nhanh hơn 33%, +30% HP cho các công trình và tường thành.IV. LogisticsSau khi nâng cấp cái này thì ở nhà BB cứ đẻ 2 thằnng lính thì số dân mới tăng lên 1.

Xem thêm: Bảng Ngọc Yorn, Cách Chơi Yorn Mùa 11, Bảng Ngọc Yorn, Cách Lên Đồ Yorn Mùa 11

V. Aristocracy+25% tốc độ cho lính giáo trong nhà BY(Academy). Nâng cấp để có lính giáo điên.VI. BallisticsTăng độ chính xác của quân tầm xa ( các unit trong nhà BA, tháp canh...) và pháo cẩu đá, pháo cung.VII. Alchemy+1 attack cho các đơn vị tầm xa (trong nhà BA, tháp canh) và pháo cẩu, pháo cung. Sau khi nâng cấp, các đơn vị này sẽ bắn ra lửa.VIII. Engineering+2 range cho pháo cẩu đá, cẩu cung.Temple(Nhà BP)
*
Bao gồm các nâng cấp:
*
I. PriestPháp sưII. AstrologyPháp sư phù phép quân địch(biến thành quân ta) nhanh hơn 30%.III. Mysticismx2 HP cho Pháp sư.IV. PolytheismPháp sư di chuyển nhanh hơn 40%.V. MedicineTăng khả năng chữa bệnh của pháp sư.VI. Afterlife+3 range cho pháp sư, nên ông ta có thể phù phép xa hơn.VII. MonotheismPháp sư có khả năng phù phép nhà và pháp sư của đối phương (- nhà chính và kỳ quan wonder).VIII. FanaticismKhả năng phục hồi phép của pháp sư tăng 50%. Nâng cấp để có lính Z điên trong nhà BB.IX. JihadTăng máu, tốc độ di chuyển, khả năng tấn công của nông dân, nhưng giảm khả năng làm kinh tế(lấy được ít vàng, gỗ, thịt, đá hơn)X. MartydromHi sinh phù thủy để lập tức biến quân địch thằng quân mình.

Theo diendangamethu


*
Từ khóa: Esports, pháp sư, tấn công, nâng cấp, game đế chế, game aoe hot, nông dân, kinh tế, quân địch, phục hồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *