Brand value là gì

Giá trị của thương hiệu tuyệt Brvà Value là một trong những khái niệm đa yếu tố bao gồm những yếu tố không giống nhau. Ý nghĩa của thuật ngữ này được trao đổi bên dưới những khía cạnh khác nhau theo đầy đủ mục đích khác biệt.

Bạn đang xem: Brand value là gì


*

Giá trị của tmùi hương hiệu

Trên thế giới hiện nay, có nhiều quan lại điểm về giá trị của thương hiệu.

Keller (1993, 1998) mang lại rằng Giá trị của thương hiệu chính là kiến thức của người tiêu dùng (brand knowledge) về thương hiệu đó.

Kiến thức của người mua này bao quát nhì thành phần chính: Nhận biết thương hiệu (brand awareness) – Ấn tượng về thương hiệu (brand image).

Aaker (1996) đề nghị bốn thành phần của giá trị tài sản thương hiệu. Bốn thành phần này bao gồm:

Lòng trung thành (br& loyalty)

Nhận biết thương hiệu (br& awareness)


Chất lượng cảm nhận (perceived quality)

Các thuộc tính đồng hành của thương hiệu (br& associations) như tên một địa phương, một nhân vật gắn liền với thương hiệu, bằng sáng chế (patents), nhãn hiệu ước chứng (trademarks), mối quan hệ với kênh phân phối.

Xem thêm: Honkai Impact 3 Codes: Global & Sea Exchange Rewards, Honkai Impact 3

Lassar (1995) đề nghị năm thành phần của quý hiếm tài sản thương hiệu:

Chất lượng cảm nhận (perceived quality)

Giá trị cảm nhận (perceived value)

Ấn tượng thương hiệu (br& image

Lòng tin về thương hiệu của bạn (trustworthiness)

Cảm tưởng khách hàng về thương hiệu (commitment)

Các quan lại điểm trên đây có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên cũng có một số khác biệt. Điều này cho thấy quý giá thương hiệu là một khái niệm nhiều thành phần (multidimensional) bao gồm nhiều thành phần. Ý nghĩa của thuật ngữ này được bàn luận dưới các góc độ khác nhau cho những mục đích khác nhau.

Thành phần của cực hiếm thương hiệu tại thị trường Việt Nam 

Có 4 thành phần chính của giá trị thương hiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm:

Nhận biết thương hiệu – Br& Awareness

Là một thành phần quan lại trọng của giá trị thương hiệu. Nó đề cập đến khả năng của một người tiêu dùng có thể nhận dạng hoặc nhớ đến thương hiệu như một yếu tố cấu thành của một vật phẩm nhất định (Asker, 1991; Keller, 1998).

Lòng tê mê muốn về thương hiệu – Brvà Desire

Một người tiêu dùng ham muốn sỡ hữu một thương hiệu Lúc họ thích thú về nó và muốn tiêu dùng nó. Vì vậy, lòng mê man muốn về thương hiệu nói lên mức độ thích thú và xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng đó.

Chất lượng cảm nhận – Br& Perception

Chất lượng cảm nhận (PQ) là thành phần thứ bố của quý hiếm thương hiệu (Asker, 1991; Keller, 1998). Đây chính là nhận thức của người tiêu dùng về toàn bộ chất lượng Sản phẩm, là sự chênh lệch giữa tổng quý giá người tiêu dùng nhận được và những giá trị mà họ hy vọng ngóng ở một vật phẩm (Zeithaml, 1988).

Lòng trung thành thương hiệu – Brvà loyalty 

Lòng trung thành của người tiêu dùng nói lên xu hướng của người tiêu dùng mua và sử dụng thương hiệu nào trong một dòng Sản phẩm và lặp lại hành vi này (Chaudhuri, 1999).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *