BOOGER LÀ GÌ

Tôi đã quá bận rộn để đào cái booger khổng lồ này ra khỏi lỗ mũi của tôi.


Bạn đang xem: Booger là gì

Ví dụ: Not in the nose… And this kid could win an award for the world's biggest booger !

Không phải trong mũi Voi Và đứa trẻ này có thể giành được một giải thưởng đến booger lớn nhất thế giới!


Ví dụ: It's like when you're told at the end of a long double date that you've had a booger on your nose the whole night.

Giống như Khi bạn được thông báo vào cuối một ngày dài gấp đôi rằng bạn đã có một tiếng la ó trên mũi cả đêm.


Ví dụ: He has the cuchạy thử nephews… I did find out from those children that booger is said as bogey, pronounced boe-gee, haha.

Anh ấy có cháu trai dễ thương nhất mà tôi đã tìm ra từ những đứa trẻ đó rằng booger được nói là bogey, phát âm là boe-gee, haha.


Ví dụ: Is there a booger hanging from my nose or something?

Có một booger treo trên mũi của tôi hoặc một cái gì đó?


Ví dụ: Maybe I should go check the mirror and see if their is a booger hanging out of my nose.

Có lẽ tôi nên đi kiểm tra gương và xem họ có phải là một kẻ phóng túng ra khỏi mũi tôi không.


Ví dụ: Suitable subjects for booger tales are numerous Louisiana swamp & bayou terrors, many of them the products of Cajun folklore.

Đối tượng thích hợp mang đến những câu chuyện booger là vô số đầm lầy Louisiana và vùng vịnh, nhiều trong số đó là sản phẩm của văn hóa dân gian Cajun.


Ví dụ: But while doing a make-up kiểm tra in the rearview mirror I found that I had a tiny little crusty booger on the tip of my nose.

Nhưng trong lúc kiểm tra trang điểm vào gương chiếu hậu, tôi thấy rằng tôi có một cái booger nhỏ xíu nhỏ xíu trên mũi.


Ví dụ: ‘Maybe I had a booger hanging out of my nose the whole time,’ I argued.

"Có lẽ tôi đã có một booger đi ra khỏi mũi của tôi suốt", tôi lập luận.


Ví dụ: I was too busy digging this enormous booger out of my nostril.

Tôi đã quá bận rộn để đào cái booger khổng lồ này ra khỏi lỗ mũi của tôi.


Ví dụ: What kid doesn't lượt thích a good joke about boogers or farts?

Đứa trẻ nào không thích một trò đùa hay về boogers tuyệt rắm?


Ví dụ: After an hour of talking about what boogers are made out of everyone went trang chủ.

Sau một giờ nói về những gì boogers được tạo ra từ mọi người về nhà.


Ví dụ: There were also too many references lớn farts và boogers , & too many disgusting pictures of warts và eyeballs.

Cũng có quá nhiều tài liệu tmê mẩn khảo về rắm và boogers, và quá nhiều hình ảnh gớm tởm của mụn cóc và nhãn cầu.


Xem thêm: Split File Splitter &Amp; Joiner Là Gì, File Splitter: Download A Free Trial Of Winzip

Ví dụ: Kids vì chưng dumb things like eat boogers , worship Barney, và think world peace is possible.

Những đứa trẻ làm những việc ngớ ngẩn như ăn boogers, tôn thờ Barney và nghĩ rằng hòa bình thế giới là có thể.


Ví dụ: I never knew my nose was capable of such boogers .

Tôi không bao giờ biết mũi của tôi có khả năng boogers như vậy.


Ví dụ: The worst thing I've ever gotten was a tissue with boogers in it.

Điều tồi tệ nhất mà tôi từng nhận được là một mô có tiếng la ó vào đó.


Ví dụ: How bởi vì Baltimore artists grow past a fascination with wigs, boogers , & bicycles?

Làm thế nào để các nghệ sĩ Baltimore phát triển vượt qua niềm đam mê với tóc giả, boogers và xe cộ đạp?


Ví dụ: You can wipe away your nose boogers if you want on it.

Bạn có thể vệ sinh mũi boogers nếu bạn muốn trên nó.


Ví dụ: I don't know if it is more interesting than eating boogers .

Tôi không biết nếu nó thú vị hơn ăn boogers.


boo-boo, boob tube, booboisie, booby hatch, boocercus eurycerus, boogeyman, boogie, boojum tree, book agent, book bag, book binding, book fair, book louse, book lover, book lung,
*

Nhập khẩu tự ITALY Với triết xuất thực thứ hữu cơ Loại bỏ nkhô giòn ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nhanh khô, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu tự ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nhanh khô, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *