BOILERPLATE LÀ GÌ

Tổng quan

Chắc hẳn React không thể vượt không quen so với không ít người dân, một tlỗi viện tạo ra và cai quản phần view cho những người dùng một phương pháp rất dễ ợt. Tuy nhiên, ko y như các framework khác, React tất cả bố cục tổng quan với các module của nodeJS rất đa dạng, thiết yếu điều đó làm cho Việc quản lý kết cấu, kinh nghiệm của dự án công trình trsinh sống nên khó khăn.Để giải quyết và xử lý điều này, boilerplate Thành lập và hoạt động. Bản hóa học là 1 trong template với phần core là react kết hợp với redux (giống như framework). Chúng gồm sẵn những module, CLI, structure rõ ràng, cung ứng tối đa thiết kế viên. Từ đó góp chúng ta cai quản những module, code ... một phương pháp tiện lợi, khoa học và đặc biệt là rất dễ để maintain.

Bạn đang xem: Boilerplate là gì

Tính năng, sệt điểm

Phi chức năng

CLI cung cấp tạo nên phong cách xây dựng thư mục

Việc tạo thành component, container routers, selectors ... vào dự án không hề đề nghị hardcode nữa nhưng gồm command cli để khởi tạo phong cách thiết kế.

Hiệu năng.

React-boilerplate được config và sử dụng các thỏng viện giúp cho việc compiler cùng điều khiển xe trên production giỏi hơn.

debug dễ ợt.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Corn Ear Of Corn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Corn Trong Tiếng Việt

Luồng tài liệu được boilerplate thống trị với ghi log giúp cho lập trình sẵn viên điều hành và kiểm soát các tinh thần của áp dụng một giải pháp dễ dàng.

Sử dụng JS mới

ES6 được sử dụng về tối nhiều trong dự án công trình.

Style component

react boilerplate sử dụng styled component về tối ưu tính năng mua css vào html, tiện lợi maintain với quản lý.

Một số module chính

Redux

redux là một thỏng viện hơi danh tiếng vào vấn đề làm chủ state triệu tập trong react (store)

ImmutableJS

Đúng cùng với tên thường gọi, đó là thư viện "đóng góp băng" object, array vào JS. Người sử dụng cần yếu mang giá trị giỏi gán cực hiếm thành phần vào object, array đã bị immutable. Như vậy giúp cho tài liệu áp dụng của bạn được kiểm soát xuất sắc hơn.

import fromJS from "immutable";const initialState = fromJS( myData: message: "Hello World!" ,);

reselect

reselect là một trong những thư viện giúp cho vấn đề mang tài liệu trsống bắt buộc tiện lợi rộng. boilerplate đã lưu lại cađậy state và select state mang đến component cực kỳ nhanh hao.import createSelector from "reselect";import mySelector from "mySelector";const myComplexSelector = createSelector( mySelector, (myState) => myState.get("someNestedState"));export myComplexSelector,;

redux-saga

redux saga là 1 tlỗi viện middleware vào react. (nằm giữa dispatch action với đổi khác state). Nhằm xử lý bất đồng bộ của câu hỏi giữ state trong react.thường xuyên chúng ta sẽ sử dụng cho vấn đề Fetch API để mang dữ liệu về.import takeLademo, điện thoại tư vấn, put, select from "redux-saga/effects";// Root sagaexport mặc định function* rootSaga() // if necessary, start multiple sagas at once with `all` yield < takeLatest(LOAD_REPOS, getRepos), takeLatest(LOAD_USERS, getUsers), >;

I18n

react sử dụng thỏng viện react-intl mang đến bài toán thay đổi ngôn từ của ứng dụng, boilerplate đang config sẵn, bạn chỉ cần câu hỏi thực hiện theo CLI và lý giải sẽ gồm bên trên document.import defineMessages from "react-intl";export mặc định defineMessages( licenseMessage: id: "boilerplate.components.Footer.license.message", defaultMessage: "This project is licensed under the MIT license.", , authorMessage: id: "boilerplate.components.Footer.author.message", defaultMessage: ` Made with love by author. `, ,);

router

react boilerplate thực hiện react-router làm cho tlỗi viện làm chủ history vào html5.import Switch, Route from "react-router-dom";class AboutPage extends React.PureComponent render() return ( ); Tổng kếtReact boilerplate là một trong "Framework" react tuyệt vời nhất để hoàn toàn có thể xây dựng một dự án công trình nkhô nóng, hiệu năng giỏi và maintain dễ dãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *