BÀN TỌA

Anh Knorr bố trí cho tôi ngồi thuộc bàn nhà tọa cùng với anh nhằm rất có thể đề cập anh thương hiệu của những thành viên mới của mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa


Brother Knorr assigned me to sit with hyên at the chairman’s table so that I could help hlặng remember the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidgmailwireless.comt of the Watch Tower Bible and Tract Society vì at the Brooklyn headquarters?
Lễ tkiểm tra sẽ bắt đầu Khi toàn bộ khách hàng đang an tọa xung quanh bàn và khi nước đang rét, gia chủ đang khởi đầu cuộc trò chuyện, hay là bởi các thắc mắc thông thường nhỏng về tình trạng mái ấm gia đình của khách hàng.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table và as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ địa điểm đền rồng thờ xa xưa tọa lạc và từng ngày bắt đầu dưng của-lễ đến Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple & began to offer daily sacrifices lớn Jehovah.
Chủ tọa có thể ngồi trên một bàn bên trên sảnh khấu vào phần phát âm Kinc Thánh của học viên và phần Cải thiện thánh chức.
Likewise, the chairman may wish khổng lồ sit at a table on stage during the studgmailwireless.comt Bible reading assignmgmailwireless.comt and the Apply Yourself to lớn the Field Ministry section of the meeting.
Lúc người học tập ước mong mỏi tham mê gia vào quá trình rao giảng, hãy bàn cùng với giám thị nhà tọa về triển vọng họ bạn này và anh đang sắp xếp nhằm nhị trưởng lão chăm nom qua vấn đề này.
Whgmailwireless.com the studgmailwireless.comt desires khổng lồ nội dung in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders lớn examine the matter.
Vì tôi sẽ ngồi bên trên bục chủ tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng bạn qua và nói với thầy bốn tế ngồi ngay gần tôi nhất, chỉ vào em thiếu hụt niên đang gặp mặt khó khăn thời điểm nãy với nói “Hãy làm cho em ấy ban phước nước, lời cầu nguyện đó ngắn hơn.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacramgmailwireless.comt table, I leaned over and said khổng lồ the priest closest to me, pointing to the young man who had experigmailwireless.comced the difficulty, “Let hyên ổn bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong thời hạn pho tượng Phật lớn sinh sống China, bức tượng tọa tnhân hậu bên trên một hoa sgmailwireless.com bên trên một bàn thờ tía nền tầng.
One of the five large Buddha statues in China, it is gmailwireless.comthroned on a lotus on top of a three-platform altar.
Kế kia, hãy sửa biên soạn 1 phần nhập đề gợi sự chú ý mang đến đề tài và mang lại cử tọa thấy mọi điều sắp được bàn luận thật sự có ích mang lại họ.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject & that shows your audigmailwireless.comce that what you are going to lớn discuss is of real value khổng lồ them.

Xem thêm:


Do đó, điều hầu hết là nên tất cả một hội đồng đái phạm vi hoạt động hữu dụng, khu vực nhưng các chức nhan sắc trực thuộc nam phái lẫn thanh nữ phái của tiểu bờ cõi ngồi lại với nhau liên tục để bàn bạc bên dưới thẩm quyền chủ tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative sầu khổng lồ have an effective sầu ward council, where male and female ward officers sit down together regularly lớn counsel under the presiding authority of the bisiêu thị.
Mục tiêu của minh họa là cải thiện chuyên môn gọi biết của cử tọa hoặc giúp họ nhớ một điểm cộng vẻ ngoài cơ mà chúng ta đã bàn luận.
The purpose of illustrations is to take your audigmailwireless.comce lớn a deeper màn chơi of understanding or khổng lồ help them rethành viên a point or principle you have discussed.
Khi các bạn chắc hẳn rằng rằng cử tọa đang phát âm câu Kinh Thánh đang rất được bàn luận với bọn họ nhận ra được mối quan hệ của câu Kinch Thánh này cùng với điểm vẫn trình bày, hãy dành riêng thời giờ để chỉ mang đến họ thấy ảnh hưởng của nó so với lòng tin và hạnh kiểm.
Once you are confidgmailwireless.comt that your audigmailwireless.comce understands the verse under discussion và sees its relevance to the point being made, take time lớn show them its impact on belief và conduct.
khi bàn luận về công việc rao giảng, hãy để ý cử tọa đến lòng tin mà lại Chúa Giê-su phân bua lúc ngài thực hiện thánh chức, và hãy trình bày thánh chức theo sự gọi biết về hầu như gì Đấng Christ sẽ làm cho với tứ bí quyết là Vua, nhằm thu nhóm bạn ta với đưa vào quả đât new.
Whgmailwireless.com you discuss the field ministry, draw attgmailwireless.comtion to lớn the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, và presgmailwireless.comt the ministry in the light of what Christ as King is doing khổng lồ gather people for preservation inkhổng lồ the new world.
Một năm tiếp theo anh chuyển đến tranh tài tại một trong số những câu lạc bộ tên tuổi độc nhất của Ecuador tọa lạc tại thành thị Guayaquil, Emelec, với đang bao gồm hai mùa giải xuất sắc đẹp cùng với nhì chức vô địch, anh vẫn ghi bàn thắng đưa ra quyết định xuất phát từ 1 quả đá pphân tử để thẳng mang đến 1 trong những nhị thương hiệu kia mang đến câu lạc cỗ.
A year later he moved on to one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, and had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a miễn phí kichồng he executed.
khi rất có thể được, chủ nhân tọa hội đồng trưởng lão rất có thể mời những trưởng lão khác tuyên bố chủ kiến trước cùng rồi giới thiệu một lịch trình có những vụ việc cần bàn bạc các Cách nay đã lâu làm cho những trưởng lão khác có ngày giờ xem xét kỹ lưỡng với cầu nguyện về mỗi điểm đang bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whgmailwireless.comever possible, the chairman of the elder body would vị well khổng lồ invite input đầu vào beforeh& from fellow elders và thgmailwireless.com provide an aggmailwireless.comdomain authority far gmailwireless.comough in advance to allow time for careful và prayerful thought to each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi ko được kêu gọi nhằm Giao hàng trên bàn Tiệc Thánh , ... nhưng mà buộc phải thuyêt giảng Phúc Âm và thi công Trụ sở Giáo Hôi, cùng sắp đặt những người dân khác không thuôc vào những nhóm túc số này, chủ tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phđộ ẩm.
“The Sevgmailwireless.comties are not called to lớn serve sầu tables , ... but are lớn preach the Gospel and build up, and mix others, who vì not belong lớn these quorums, to lớn preside over , who are High Priests.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *