Bản đồ tsonline full

*
*
*

MAP chia nhỏ của từng vùng/châu (có kèm MAP hang động)U ChâuĐặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc giáp Mông Cổ.- Tây Bắc tiếp giáp Liêu Đông.- Tây tiếp giáp Bình Châu.- Nam tiếp giáp Dự Châu.- Đông tiếp giáp biển.

Bạn đang xem: Bản đồ tsonline full


*

*

Liêu Đông
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp giáp Mông Cổ.- Tây Nam tiếp giáp U Châu.- Nam và Đông Nam tiếp giáp biển.- Đông tiếp giáp Ngụy Quốc - Tà Mã Đài.
*

*

Dự Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp U Châu.- Tây tiếp giáp Bình Châu.- Nam tiếp giáp Thanh Châu.- Đông tiếp giáp biển.
Thanh Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Dự Châu.- Tây tiếp giáp Việt Châu.- Nam tiếp giáp Từ Châu.- Đông tiếp giáp biển.
Từ Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Thanh Châu.- Tây tiếp giáp Việt Châu, Kinh Châu.- Nam tiếp giáp Dương Châu.- Đông tiếp giáp biển.
Giang Đông- Dương Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Từ Châu.- Tây tiếp giáp Kinh Châu.- Nam tiếp giáp Giao Châu, Nhị Châu.- Đông tiếp giáp biển.
Việt Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Dự Châu.- Tây tiếp giáp Quan Trung.- Nam tiếp giáp Kinh Châu.- Đông tiếp giáp Thanh Châu, Từ Châu.
Quan Trung- Trung Nguyên
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Bình Châu.- Tây tiếp giáp Lương Châu.- Nam tiếp giáp Ích Châu.- Đông tiếp giáp Việt Châu, kinh Châu.
Bình Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Mông Cổ.- Tây và Nam tiếp giáp Quan Trung.- Đông tiếp giáp U Châu, Dự Châu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Ipadian - Chơi Game Ios Ngay Trên Máy Windows Với Ipadian


Mông Cổ
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp giáp Quan Trung- Trung Nguyên.- Nam tiếp giáp Việt Châu.- Đông tiếp giáp U Châu.
Dinh Bắc (Kinh Bắc)
(Kinh Châu)Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Việt Châu.- Tây tiếp giáp Ích Châu.- Nam tiếp giáp Dinh Nam.- Đông tiếp giáp Dương Châu.
Dinh Nam (Kinh Nam)
(Kinh Châu)Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Dinh Bắc.- Tây tiếp giáp Ích Châu.- Nam tiếp giáp Giao Châu.- Đông tiếp giáp Dương Châu.
Ích Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Quan trung.- Tây Bắc tiếp giáp Lương Châu.- Tây tiếp giáp Ấn Độ.- Nam tiếp giáp Siêm La, Triệu Voi.- Đông tiếp giáp Kinh Châu.
Lương Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Mông Cổ.- Tây tiếp giáp Ấn Độ.- Nam tiếp giáp Ích Châu.- Đông tiếp giáp Quan Trung.
Giao Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Dương Châu.- Tây tiếp giáp Triệu Voi.- Nam tiếp giáp biển.- Đông tiếp giáp biển và Nhị Châu.
Cao Cư Lệ
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp giáp Đảo Tiên.- Nam tiếp giáp Biển.- Đông tiếp giáp Ngụy Quốc Tà Mã Đài.
Ngụy Quốc Tà Mã Đài
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp giáp Cao Cư Lệ.- Bắc, Đông, Nam tiếp giáp Biển.
View more random threads same category
***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***Copy nội dung dưới đây gửi đến bạn bè!Tổng hợp bản đồ khu vực và hang động TSonline http://gmailwireless.com/showthread.php?t=1112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *