AUTHORITIES LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách vẫn xem: Authorities là gì


Bạn đang xem: Authorities là gì

*

*

*

Xem thêm: Cách Cài Đặt Tay Cầm Chơi Game Trên Pc Bằng, Hướng Dẫn Cài Tay Ps4 Chơi Game Trên Pc

*

authority /ɔ:"θɔriti/ danh từ oai quyền, quyền lực tối cao, quyền thếto exercise authority over somebody: có quyền lực đối với ai uỷ quyền ((thường) số nhiều) nhà cầm quyền, bên chức trách rưới, đơn vị đương cục người có uy tín, người dân có thđộ ẩm quyền, chuyên gia, người lão luyện (về một môn nào)an authority on phonetics: chuyên gia về ngữ âm tư liệu có thể làm địa thế căn cứ xứng đáng tin, căn uống cứwhat is his authority?: anh ta địa thế căn cứ vào đâu?lớn vày something on one own"s authority từ ý làm những gì, tự có thể chấp nhận được có tác dụng gìon (from) good authority theo một mối cung cấp tin cậy, theo căn cứ đích xácđơn vị đương cụcLĩnh vực: toán thù và tinquyền (áp dụng, truy vấn cập)authority checking: sự khám nghiệm quyền (áp dụng, tầm nã cập)Lĩnh vực: xây dựngquyền lựcdelegation of authority: sự ủy nhiệm quyền lựcstandards authority: quyền lực tối cao về tiêu chuẩnthẩm quyền, giới chứcDSAC (data phối authority credential)ủy quyền (truy cập) dữ liệuFAC (function authority credentials)giấy ủy quyền chức năngaccess authorityquyền truy vấn cậpaccess authorityquyền truy hỏi nhậpaccess authoritysự được phxay tróc nã nhậpaccess, authority forquyền tiếp cậnadministrative sầu authorityquyền quản lí trịadopted authorityquyền được vượt nhậnall object authorityquyền với tất cả đối tượngauthority credentialsủy nhiệm quyềnauthority to issue carriage documentsđược phnghiền lập hội chứng từ vận tảiauthorization danh mục management authorityquyền cai quản list cho phépchức quyềnline authority: chức quyền những cấpbên nạm quyềnđơn vị chức tráchport authority: bên chức trách nát cảngrelevant authority (the...): bên chức trách gồm thđộ ẩm quyềnbên đương cuộcadjudicatory authority: bên đương cuộc xét xửđơn vị đương tráchquyền lựcquyền thếsự ủy quyềnspending authority: sự ủy quyền đầu tư chi tiêu tài chánhthác quyềnthẩm quyềnauthority to lớn sign: thđộ ẩm quyền kýrelevant authority (the...): công ty chức trách bao gồm thẩm quyềntelex for authority to pay: gởi năng lượng điện báo mang đến cơ quan thẩm quyền đưa ra trảuy quyềnủy quyềnadvice of authority to lớn pay: giấy báo ủy quyền thanh toánagent without authority: người cửa hàng đại lý chưa được ủy quyềnauthority khổng lồ accept: thỏng ủy quyền nhận trả (ân hận phiếu)authority to draw: ủy quyền rút ít tiềnauthority khổng lồ draw: ủy quyền viết (ân hận phiếu)authority khổng lồ negotiate: ủy quyền tách khấuauthority lớn pay: ủy quyền trả tiềnauthority lớn purchase: ủy quyền muaauthority to sign: thư ủy quyền kýauthority lớn transfer: thỏng ủy quyền chuyển nhượngnote of authority: giấy ủy quyềnspending authority: sự ủy quyền đầu tư chi tiêu tài chánharbitral authoritycơ đặc trưng tàiauthority bondtrái phiếu ở trong phòng đương cụcauthority in chargecơ sở nhà quảnauthority to lớn purchasethỏng ủy thác muabudgetary authorityquyền đưa ra phối hận vốn ngân sáchby authority at lawđịa thế căn cứ theo quy định phápby authority at lawtheo lệnh của tòacertificate of agent"s authoritygiấy chứng quyền đại lýcontingency authorityquyền bỏ ra tự dưng xuấtcontracting authority. nhà công trình xây dựngdecentralization of authoritysự phân quyềndecision-making authorityquyền (ra) quyết địnhdelegation of authorityđoàn đại biểu thiết yếu quyềnexecutive sầu authorityquyền hành chánhexpress authorityquyền lợi minch thị

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): authority, authorization, authorize, authoritarian, authoritative sầu, authorized, unauthorized, authoritatively


*

authority

Từ điển Collocation

authority noun

1 sth with the power lớn give sầu orders

ADJ. district, local, regional | government, public | education, health, military, planning, tax The government is urging education authorities lớn spend less money. | competent, lawful, relevant, statutory

AUTHORITY + VERB agree sth, clayên sth, decide sth, deny sth, promise sth The local health authority denied negligence. | allow (sb) sth, give (sb) sth, grant (sb) sth The local authority has not granted planning permission.

2 power/right lớn give sầu orders

ADJ. absolute, complete, full, supreme | governmental, judicial, legal, ministerial, parental, presidential

VERB + AUTHORITY have Parents have sầu the authority to lớn discipline their children. | assume He assumed full authority as tsar in 1689. | give sb | assert, demonstrate, establish, exercise, exert, show, use, wield The new manager obviously felt the need to lớn demonstrate her authority. | delegate | give up, relinquish | abuse | challenge, defy, deny, rebel against, reject, undermine She had challenged my authority once too often. | usurp

AUTHORITY + NOUN figure adult authority figures such as parents và teachers

PREP. in ~ I need to talk to lớn someone in authority. | under the ~ of This can only be done under the authority of the government minister. | without ~ He took the oto without authority. | ~ over Central government has extensive authority over teachers.

PHRASES an air of authority He bore an air of authority. | position of authority She holds a position of authority in the local church.

3 person with special knowledge

ADJ. leading, respected, world | unimpeachable, unquestioned

VERB + AUTHORITY cite, invoke Copernicus justified his innovation by citing respected authorities.

PREP.. ~ on She"s a leading authority on genetics.

Từ điển WordNet

n.

(usually plural) persons who exercise (administrative) control over others

the authorities have sầu issued a curfew

an expert whose views are taken as definitive

he is an authority on corporate law

an authoritative written work

this book is the final authority on the life of Milton

Microsoft Computer Dictionary

n. A DNS VPS responsible for resolving names and IP. addresses of sites and resources on the Internet at a particular level of authority: top-màn chơi domain name, second-level domain name, or subdomain.

English Synonym và Antonym Dictionary

authoritiessyn.: agency assurance authorisation authorization bureau confidence dominance federal agency government agency office potency sanction say-so self-assurance self-confidence sureness

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *