Apple Mobile Device Support Là Gì

Bạn thắc mắc Apple application support là gì và có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của iTunes? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời.


Nếu bạn tình cờ thấy một chương trình có tên Apple application support trong máy tính và tự hỏi tại sao nó xuất hiện khi mình chưa từng cài đặt. Đừng vội xóa đi bởi đây là một công cụ cần thiết của iTunes.

Bạn đang xem: Apple mobile device support là gì

Apple application support là gì?

Apple application support là nơi chứa bản sao tệp chương trình sử dụng cho các phần mềm của Apple trên máy tính như iTunes, Safari, QuickTime hay Apple Mobile Device Support. Thực chất, Apple application support không có gói cài đặt độc lập mà là một phần của iTunes và sẽ tự xuất hiện khi bạn thiết lập iTunes trên máy tính.

*

Có nên xóa Apple application support hay không?

Theo thiết lập mặc định, người dùng cần có Apple application support để chạy iTunes và các dịch vụ Apple khác do nhà Táo cài đặt. Vì vậy, bạn không nên xóa Apple application support nếu vẫn muốn sử dụng bất cứ công cụ nào trong số đó.

Trong trường hợp bạn gỡ bỏ chương trình này, bạn sẽ cần phải cài đặt lại để sử dụng được iTunes. Apple application support cũng được sử dụng để kết nối iTunes với các thiết bị iOS khác nhau như iPhone, iPad hay iPod Touch.

Xem thêm: Fast Startup Win 10 Là Gì - Fast Startup Của Windows 10 Là Gì

*

Hai phiên bản Apple application support cho Windows

Để hỗ trợ tốt nhất với người dùng hệ điều hành của Microsoft, Apple có hai phiên bản dành cho người dùng Windows gồm Apple application support 32-bit và 64-bit. Phiên bản 32-bit có thể sử dụng trên hệ điều hành 64-bit nhưng bản 64-bit lại không thể chạy trên nền tảng Windows 32-bit.

Theo nhiều trường hợp ghi nhận, phiên bản iTunes 64-bit thường hỗ trợ cài đặt cả hai phiên bản gồm Apple application support 32-bit và 64-bit. Do đó, bạn không cần phải cảm thấy lạ nếu thấy trường hợp này xảy ra trong máy tính Windows 64-bit của mình.

Câu hỏi thường gặp

Có nên xóa Apple application support không?

Bạn không nên xóa Apple application support nếu vẫn muốn sử dụng bất cứ công cụ nào trong các dịch vụ mà Apple cài đặt.

Có bao nhiêu phiên bản Apple application support?

Có hai phiên bản dành cho người dùng Windows gồm Apple application support 32-bit và 64-bit, tuy nhiên sẽ có những hỗ trợ cài đặt khác nhau cho mỗi phiên bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *