Annealing Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

annealing
*

anneal /ə"ni:l/ ngoại cồn từ (kỹ thuật) u, tôi, thấu (nghĩa bóng) tôi rèn, rèn luyện
sự nung lạisự ramblue annealing: sự ram xanhdiffusion annealing: sự ram khuếch tánopen annealing: sự ram xanhsự tôi luyệnGiải say đắm EN: The sustained heating of a material, such as metal or glass, at a known high temperature, followed by the gradual cooling of the material; a process carried out in order khổng lồ reduce hardness or brittleness, lớn eliminate various stresses and weaknesses, or khổng lồ produce other qualities.Giải say mê VN: Sự nung liên tiếp một loại vật tư, như là thép tuyệt thủy tinh trong ở một nhiệt độ cao, kế tiếp làm cho vật tư này nguội thư thả nhằm mục tiêu mục tiêu sút tính cứng và dễ dàng gãy, loại trừ những nguyên tố ứng suất cùng yếu, hay là tạo ra rất nhiều phẩm hóa học khác.sự ủbag annealing: sự ủ kémblack annealing: sự ủ sơ bộblaông chồng annealing: sự ủ lần đầublachồng annealing: sự ủ hởxanh annealing: sự ủ hởbright annealing: sự ủ bóngcoarse-grain annealing: sự ủ phân tử thôcoarse-grain annealing: sự ủ lớn hạtdiffusion annealing: sự ủ khuếch tánelectron beam annealing: sự ủ bởi chùm năng lượng điện tửintermediate annealing: sự ủ trung gianintermediate annealing: sự ủ Khi gia côngisothermal annealing: sự ủ đẳng nhiệtlaser annealing: sự ủ bởi lazeopen annealing: sự ủ hởprocess annealing: sự ủ trung gianprocess annealing: sự ủ Khi gia côngrapid annealing: sự ủ nhanhsoft annealing: sự ủ không trả toànsoft annealing: sự ủ mềmsolution annealing: sự ủ dung dịch rắnspheroidize annealing: sự ủ cầu hóatemper annealing: sự ủ tôitemper annealing: sự ủ ramsự xử lý nhiệtLĩnh vực: xây dựngsự ủ (sức nóng luyện)truiLĩnh vực: giao thông vận tải & vận tảiủannealing (of solar cell): sự tôi ủ (pin khía cạnh trời)annealing carbon: cacbon ủannealing furnace: lò ủannealing heat: sức nóng ủannealing point: nhiệt độ ủannealing point: điểm ủannealing process: quá trình ủannealing process: phương thức ủannealing temperature: ánh nắng mặt trời ủannealing temperature: ánh nắng mặt trời (nung) ủannealing temperature: điểm ủannealing texture: tectua ủbag annealing: sự ủ kémblachồng annealing: sự ủ sơ bộblack annealing: sự ủ lần đầublachồng annealing: sự ủ hởxanh annealing: sự ủ hởbox annealing: ủ trong hộpbright annealing: sự ủ bóngcoarse-grain annealing: sự ủ phân tử thôcoarse-grain annealing: sự ủ to hạtconvection-type annealing furnace: lò ủ (kiểu) đối lưudiffusion annealing: sự ủ khuếch tánelectron beam annealing: sự ủ bởi chùm năng lượng điện tửfull annealing: ủ trả toànfull annealing: ủ thô hạtintermediate annealing: sự ủ trung gianintermediate annealing: sự ủ lúc gia côngisochronal annealing: ủ đẳng thờiisothermal annealing: sự ủ đẳng nhiệtlaser annealing: sự ủ bởi lazelower annealing temperature: nhiệt độ ủ thấpopen annealing: sự ủ hởprocess annealing: sự ủ trung gianprocess annealing: sự ủ lúc gia côngrapid annealing: sự ủ nhanhsoft annealing: sự ủ ko hoàn toànsoft annealing: sự ủ mềmsolution annealing: sự ủ dung dịch rắnspheroidize annealing: sự ủ cầu hóaspring annealing furnace: lò ủ lò xotemper annealing: sự ủ tôitemper annealing: sự ủ ramupper annealing temperature: ánh sáng ủ trênvacuum annealing plant: máy ủ chân khôngwire annealing machine: thiết bị ủ dây (kyên loại)Lĩnh vực: cơ khí và công trìnhủ thépannealing carboncacbon ramannealing colorbột màuannealing colormàuannealing colorđánh màuannealing furnacelò tôiannealing heatnhiệt độ tôiannealing orequặng tôiannealing ovenlò tôiannealing pointánh nắng mặt trời 13annealing temperatureánh nắng mặt trời 13, 0 <ə"ni:liɳ> o (kỹ thuật) ủ, tôi, thấu Sự ủ nóng trong một chất sau đó để nguội dần. Sự nung nóng rồi để nguội. o (nghĩa bóng) tôi luyện, rèn luyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *