Bài Viết Mới

Bài tập đạo hàm có lời giải

Muốn giải được bài tập đạo hàm tốt thì trước tiên bạn phải xem lại công thức đạo hàm đã được học ở bài trước, Dựa vào lý thuyết đó bạn sẽ dễ dàng luyện được kĩ năng giải bài tập đạo hàm hiệu quả

Các dạng bài tập hình học lớp 11 chương 1

Bài ôn tập chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương I, Thông qua các sơ đồ tư duy, các em sẽ có được cách ghi nhớ bài một cách dễ dàng, hiệu quả

Sự biến thiên của hàm số

Phương pháp thực hiệnTa lựa chọn một trong hai phương pháp sau:Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa, Phương pháp 2: Thực hiện theo các bước:Bước 1: Lấy x1, x2∈(a, b) với x1 ≠ x2 ta thiết lập tỉ số: A = $frac{{f({x_1}) - f({x_2})}}{{{x_1} - {x_2}}}$

Thuyết trình về ô nhiễm môi trường

Môi trường là nền tảng cho cuộc sống của con người và các loài sinh vật, việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của nhân loại, Các hành động, hoạt động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phát triển và duy trì kết quả bảo vệ môi trường

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm trên đường trònTiếp tuyến của đường tròn ((C) : (x-a)^{2} + (y-b)^{2Lambda } = R^{2}) tại điểm (M_{0}(x_{0},y_{0})) thuộc đường tròn (C) có phương trình: ((x – a)(x_{0}- a) + (y – b)(y_{0}- b) = R^{2})Nếu phương trình đường tròn (C) được biểu diễn dưới dạng:(x^{2}+y^{2}-2ax-2by+c=0) thì phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) là: (xx_{0}+yy_{0}-a(x+x_{0})-b(y+y_{0})+c=0)Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của của đường tròn (C) tại điểm M(3;4)

Bài tập toán 11 (đủ dạng cả năm đại số hình học hay)

Lớp 1-2-3 Lớp 1 Lớp 2 Vở bài tập Lớp 3 Vở bài tập Đề thi Lớp 4 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 5 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 6 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 7 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 8 Sách gi

Phương trình tham số đường thẳng

Viết phương trình tham số là một dạng toán thường gặp trong phần hệ tọa độ mặt phẳng lớp 10 cũng như hệ tọa độ không gian lớp 12, Vậy phương trình tham số là gì? Cách viết phương trình tham số? Chuyển từ phương trình tổng quát sang phương trình tham số như nào?… Trong nội dung bài viết dưới đây, DINHNGHIA

Bài tập về biến cố độc lập

+ Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó, - Tập hợp mọi kết quả của một phép thử T được gọi là không gian mẫu của T và được kí hiệu là

Xem Nhiều Nhất