Bài Viết Mới

Vị trí tương đối của hai đường tròn lớp 10

Trường hợp 1: Hai đường tròn $left( {O;R} ight)$ và $left( {O";r} ight)$ với $left( {R > r} ight)$ cắt nhauKhi đó $left( O ight)$ và $left( {O"} ight)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$, Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ tiếp xúc trong tại $A$

Cách lập bảng biến thiên lớp 10

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 ở lớp 10 như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các em vẽ đồ thị hàm số bậc hai theo cách ở lớp 10, KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC 2Hàm số bậc 2 là hàm số có dạng y=ax²+bx+c (a≠0)

Chứng minh hai mặt phẳng song song

Nội dung bài giảng sẽ giới thiệu đến các em các vị trí tương đối của hai mặt phẳng và những dạng bài tập liên quan đến Hai mặt phẳng song song, Bên cạnh đó là những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học này

Sự biến thiên của hàm số lớp 10

Trong chương trình môn Toán lớp 10, mở đầu chương II, các em học sinh sẽ được ôn tập và bổ sung các khái niệm cơ bản về hàm số - cụ thể là hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tuyển chọn các dạng bài tập hàm số lớp 10: hàm số bậc nhất và bậc hai

Trắc nghiệm đạo hàm lớp 11

Lớp 1-2-3 Lớp 1 Lớp 2 Vở bài tập Lớp 3 Vở bài tập Đề thi Lớp 4 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 5 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 6 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 7 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Chuyên đề & Trắc nghiệm Lớp 8 Sách gi

Bảng biến thiên của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số (tính tăng giảm) là một trong những tính chất quan trọng của hàm số, Xem ngay các định nghĩa, định lý về tính đơn điệu của hàm số trong bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc hơn trong việc khảo sát hàm số, thuộc chương trình toán lớp 12

Xem Nhiều Nhất